Työyhteisösovittelu ja ratkaisukeskeiset menetelmät

Hyvinvoiva henkilöstö on sitoutunut ja motivoitunut tekemään työnsä hyvin ja tuloksellisesti. Aina kaikki ei kuitenkaan mene ”ruusuisesti” ja hankalia tilanteita syntyy työyhteisössä. Ristiriitatilanteiden pitkittyessä ne kärjistyvät ja niiden ratkaiseminen voi olla hyvinkin hankalaa. Autamme ristiriitatilanteiden ratkaisujen löytämisessä soveltamalla ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

 

Hyvän työyhteisön pelivälineet

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön,  työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Työyhteisösovittelun tavoite on vaikuttaa myönteisesti työn sujumista edistävien ratkaisujen löytymiseen sekä tulevaan vuorovaikutukseen osapuolten välillä.

Sovittelu on luottamuksellista kohtaamista. Sovittelun tavoitteena on että sovittelun osapuolet tulevat kuulluksi ja löytää keinot sekä pystyä sopimaan työn tekemistä edistävistä asioista. Pyritään kunnioittavaan ja arvostavaan dialogiin etsien tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja, ei syyllisiä, kaikilla osapuolilla on oikeus tulla ymmärretyksi ja huomioiduksi.

Väliaikaista apua henkilöstöhallinnon tehtävien hoitamiseen

 

Tarvittaessa autamme yritystäsi erilaisten henkilöstöasioiden hoitamisessa. Voimme auttaa palvelussuhdeasioissa, varhaisen välittämisen mallin mukaisessa toiminnassa tai ristiriitatilanteiden sovittelussa.

Ota yhteyttä

 

Katsotaan yhdessä kuinka me HR-ammattilaisina voimme auttaa sinua rekrytoinneissa tai muissa henkilöstöasioissa.

Meili_ikonit_2.png