top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Henkilöstöstrategialla lisätään tuottavuutta

Nyt on uuden suunnittelun aika. Joulukuussa tein blogikirjoituksen henkilöstötilinpäätöksen sekä myös henkilöstötuloslaskeman ja –taseen tekemisestä. Ne ovat hyviä työvälineitä henkilöstöstrategian suunnitteluun. Eikä välttämättä tarvitse rakentaa uutta, voi vain päivittää olemassa olevaa. Jos siis teit henkilöstötilinpäätöksen, niin sait sitä kautta tietoa mihin kannattaa panostaa tänä vuonna. Henkilöstöstrategia kuulostaa hienolta, mutta mitä se sitten oikeasti on? Minusta se on kaikessa yksinkertaisuudessaan selkeä suunnitelma, jonka avulla liiketoiminnan tavoitteet toteutetaan sekä päämäärä pyritään saavuttamaan.


Hyvä henkilöstöstrategia on osa tuloksentekoa

Ei riitä, että myynti ja tuotanto ovat kunnossa, myös henkilöstön osalta on oltava suunnitelma. Jos esimerkiksi henkilöstön aika ei riitä ja osaaminen takkuaa, voi olla ettei synny toivottua tulosta. Henkilöstöstrategian avulla varaudutaan myös tulevaan tarpeeseen sekä voidaan ennakoida muuttuvia tilanteita. Tällaisia tilanteita meille tulee juuri nyt eteen koronan uuden variantin myötä. Henkilöstö ei yksinkertaisesti riitä kun tarttuvuus on huippussaan, ja osa joutuu jäämään kotiin joko sairastamaan tai karanteeniin. Muutostilanteet voivat kuitenkin olla vähän helpoimpia kuin koronan aiheuttama tämän hetken riski. Riittää että avainhenkilöitä alkaa lähestyä eläkeikää tai lähteä talosta ennakoimatta usempi pienen ajan sisällä. Asiakaskanta saattaa muuttua ja vaatia erilaista osaamista. Muutoksia voi aiheuttaa vaikka lainsäädännön muuttuminen. Varautuminen auttaa suuntamaan voimavaroja oikein sekä tekemään tarvittaessa ratkaisuja.


Pysähdy miettimään tehdäänkö oikeita asioita?

Henkilöstöstrategiassa tuleekin pohtia tarvitaanko uutta osaamista? Tehdäänkö oikeita asioita? Jakautuvatko vastuut ja työt tasapuolisesti? Mitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen?

Millainen on yrityksen tai organisaation tulevaisuuden menestyksen resepti? Kuinka hyödynnetään henkilöstöä ja kehitetään kilpailukyvyn lisäämiseksi? Kuinka ylläpidetään ja kehitetään työilmapiiriä ja työhyvinvointia henkilöstön pitämiseksi organisaatiossa sekä uusien hyvien työntekijöiden saamiseksi. Tällä hetkellä on monella yrityksellä tarvetta tuottavista työntekijöistä.


Mitkä asiat kuuluvat toimivaan HR:n strategiaan?


1. Tiedetään mihin ollaan menossa ja miksi?

2. Tarvittavan osaamisen kartoittaminen. Oikeat osaajat oikeille paikoille. Kuinka löydetään tarvittaessa lisää oikeita osaajia?

3. Onko johtamisjärjestelmässä määritelty tapa toimia kun tarvitaan uusia osaajia? Ohjataan ajattelemaan että kaikissa rekrytoinneissa ajatellaan tulevaisuudessa yrityksen tarpeita eli uudet ihmiset palkataan yhtiöön eikä johonkin tiettyyn tehtävään. Tiedetään kuinka rekrytoidaan osaajia ja siirrytään tehtävästä toiseen talon sisällä.

4. Osaamisen kehittäminen. Mitä osaamista puuttuu, mitä tarvitaan lisää? Mitä osaamista ei mahdollisesti enää tarvita esimerkiksi automaation lisääntyessä ja kuinka lähdetään kehittämään? Kuinka lisätään jatkuvaa oppimista työpaikalla? Pärjäämmekö nykyisellä osaamisella 5-10 vuotta?

5. Mistä ja miten palkitaan?

6. Hyödynneteäänkö jo olemassa oleva henkilöstön potentiaali?

7. Jatkuvuuden suunnittelu ja varmistaminen, millaista osaamista olemmme mahdollisesti menettämässä esimerkiksi eläköitymisen kautta tai mahdollisesti kilpailijalle (tuuraajat, seuraajat, jatkajat, työpaikan vaihtajat)?

8. Muutostilanteiden johtamisen suunnittelu.

9. Työskentelyolosuhteiden kehittäminen.

10. Ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin tähtäävän toiminnan suunnittelu ja hyvinvoinnin kehittäminen.

11. Työilmapiiriin vaikuttavien tekijöiden analysointi ja kehittäminen.

12. Työvälineiden ja teknologian hyödyntäminen kilpailukyvyn lisäämiseksi.

13. Työntekijöiden pitäminen organisaatiossa, kuinka ja millä keinoin.


Pelkkä strategian laatiminen ei riitä, se tulee myös toteuttaa

Varmaa on, että hyvä strategia poikii tuottavuutta. Mestariksi henkilöstö tulee hyvällä valmennuksella, ohjauksella, johtamisella, suunnitelmallisella tekemisellä, ihmisiä arvostavalla johtamisella ja yhteiseen onnistumiseen uskomalla. Tämä on nähty myös, kuinka hyvällä johtamisella ja strategialla urheilujoukkue tekee huipputuloksen ja voittaa mestaruuden. Sama pätee yrityksiin. Kukaan ei voita yksin joukkuepelissä. Henkilöstö on myös yrityksen pelijoukkue, ja strategian avulla joukkue johdetaan huipputuloksiin.


PS. Jos sinulla on pulmia työyhteisössä, jotka hankaloittavat työntekemistä ja vaikeuttavat henkilöstöstrategian suunnittelua, niin lue täältä työyhteisösovittelusta. Työyhteisösovittelu toimii sillanrakentajana parempaan työyhteisön toimivuuteen, jossa vuorovaikutus kehittyy ja työn tulokset paranevat.

Jos tarvitset, niin toimin mielelläni myös henkilöstöjohtamisen mentorina ja sparrarina. Minut löydät yv:llä, puhelimella tai meilaamalla.Comments


bottom of page