top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Ikä ei ole sairaus - Ikäsyrjintä työelämässä 😣 ⛔

Ikäsyrjintä työelämässä on ollut esillä viime aikoina eri medioissa ja hyvä niin! Miksi niin moni työnantaja tai rekrytoija ei halua palkata yli viisikymppisiä tai jopa yli nelikymppisiä työntekijöitä?


Yhdenvertaisuuslaki kieltää ikäsyrjinnän, mutta silti monet joutuvat kohtaamaan epäreilua kohtelua työpaikoilla iän perusteella tai ikään liittyvää syrjintää rekrytoinnin yhteydessä. Yhdenvertaisuuslain syrjinnän kielto koskee kaikenikäisten syrjintää eli kuka tahansa voisi tulla syrjityksi iän vuoksi. Ikää ei kuulu kysyä hakijalta haastattelun yhteydessä. Miksi työnhaun portaalissa yleensäkään kysytään hakijalta ikää, kun hakija hakee portaalin kautta työpaikkaa, kun ikä ei ole sairaus tai palkkaamisen kriteeri?


Rekrytointitilanteessa tai työtehtävien uudelleenjärjestämisen yhteydessä työpaikoilla voi esiintyä ennakkoluuloja ja saatetaan ajatella, mm että vanhemmat työntekijät ovat kalliimpia, sairastuvat herkemmin, ovat muutosvastaisia ja hitaampia, ottavat haltuun uutta teknologiaa nuoria heikommin tai ovat osaavampia kuin palkkaava esihenkilö itse. Palkkaisitko tai oletko palkannut itse esihenkilönä itseäsi osaavamman tai ”fiksumman” työntekijän tiimiisi? 🤔


Toisaalta nuoren työnhakijan saattaa olla vaikea saada työmahdollisuuksia, koska heitä voidaan pitää kokemattomina tai lyhytjännitteisinä. On tärkeää ymmärtää, että ikäsyrjintä ei koske vain vanhempia työntekijöitä. Nuoretkin voivat kohdata ennakkoluuloja ja syrjintää työnhaussa. Jokainen ansaitsee tulla kohdelluksi ilman ennakkoluuloja omana yksilönä, oli hän sitten nuori tai vanhempi työnhakija.


Miksi nuoret työnhakijatkin kohtaavat ikäsyrjintää? Näitä ikäsyrjintään liittyviä teemoja olen pohtinut jo aikaisemmin blogissani: https://www.calmen.fi/post/onko-ik%C3%A4-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksentekij%C3%A4n-mittari-vai-osaamisen-kokonaisuus ja https://www.calmen.fi/post/asenne-ratkaisee-ik%C3%A4%C3%A4-ei-rekrytoida


Millä tavoin vähennämme ikäsyrjintää työelämässä? 🔚

Ikäsyrjintä ei ole vain työnantajien ongelma, se koskettaa meitä kaikkia. Yhteiskunnan rakenteiden muuttaminen, kuten eläkeiän ja työnantajan maksujen muuttaminen sekä asenteiden muuttaminen voivat auttaa torjumaan ikäsyrjintää. Esimerkiksi The Timesissä Jenni Russel kertoi Singaporessa olevan käytössä laki, joka suojelee alle 63-vuotiaita ikäsyrjinnältä ja antaa oikeuden työllistyä uudelleen jopa 68 ikävuoteen asti. Ja jokaisella tämän iän jälkeen irtisanotulla pätevällä työntekijällä on oikeus työllistyä uudelleen 68 ikävuoteen asti. Russellin mukaan tämä ohjaisi keskustelua ja loisi painetta muutokseen myös muissa maissa.


Itse en ole pakottamisen tai ikäkiintiöiden kannalla, vaikka se voisi tuoda tuloksia pitkällä tähtäimellä. Ajattelen, että pakottaminen voi heijastua ”väkisin” palkattujen henkilöiden kohteluun tai tyytymättömyyteen työpaikoilla. Lisäksi minusta työnantajalla tai yrittäjällä on oikeus itse valita, palkkaako särmikkään vai hioutuneen timantin tiimiinsä. 💎Tehdään asioita mieluummin positiivisuuden kautta kuin pakottamalla.


Vaikutetaan asenteisiin ja ennakkoluulohin! 🆒

Pakottamisen vaihtoehtona, annetaan mieluummin porkkanoita, vaikutetaan asenteisiin ja poistetaan ennakkoluuloja keski-iän ylittäneisiin ja nuoriin työnhakijoihin. Jos palkkaamme vain 30–40-vuotiaita, jää aikamoinen resurssi ja osaaminen käyttämättä ja työyhteisö ei ole monipuolinen koostuen eri ikäisistä työntekijöitä.


Ikäsyrjinnän torjuminen vaatii asennemuutosta ja tietoisuuden lisäämistä. Työyhteisöjen tulisi arvostaa kaikenikäisten työntekijöiden kokemusta ja osaamista. Viisaus ja kokemus voivat tuoda arvoa liiketoiminnalle, eikä niitä tulisi aliarvioida digitalisaation vauhdittamassa maailmassa. Yhdistettynä kokeneiden työntekijöiden kokemus ja ”tyyneys” sekä nuoruuden innokkuus tuoreine tietoineen ja taitoineen opiskelun jälkeen on mahtava sekoitus osaamista ja antaa hyvät edellytykset tuloksen tekemiselle ja hyvinvoivalle työyhteisölle. 🙌


Niinpä työelämässä ikä ei saa olla esteenä, vaan mahdollisuus. Työyhteisöissä, joissa arvostetaan monimuotoisuutta ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä, voittavat kaikki ja tulosta syntyy! Jokaisella työntekijällä on oma roolinsa ja panoksensa, on hän sitten nuorempi tai vanhempi työntekijä.


Katsellaan työelämää ennakkoluulottomin silmin 👀

On aika lopettaa #ikäsyrjintä ja katsoa työelämää uusin silmin. Ei ole olemassa liian vanhoja tai liian nuoria työntekijöitä, vaan heillä on omat vahvuutensa ja osaamisensa.  Pitää vaan löytää sopiva osaaja avoimeen tehtävään.


Markkinoilla ja työelämässä on paljon päteviä ja motivoituneita ihmisiä, jotka ansaitsevat mahdollisuuden menestyä työelämässä myös täytettyään 50 vuotta. Eihän voi olla näin, että osaaminen on iästä kiinni? Voimmeko jättää nyt nuoruuttaan elävien nuorten aikuisten tulevaisuuden näkymät näin synkiksi? Hekin vanhenevat jossakin vaiheessa.


Minusta meillä ei ole tässä Suomen taloudellisessa tilanteessa nyt ja tulevaisuudessa varaa jättää omasta osaamisestaan huolehtineet yli viisikymppiset osaajat palkkaamatta. Jos näin toimitaan, heitetään hukkaan osaamista ja tietämystä. Jos eläkeikä koko ajan kasvaa ja meidän hyvinvointivaltiomme taso pidetään samalla tasolla kuin nyt sekä pidetään yllä Suomen kilpailukykyä, niin meillä ei ole varaa olla enää työllistämättä yli viisikymppisiä osaajia eli ikä ei ole IN rekrytoinneissa! Vai mitä mieltä sinä olet?


Ikä ei ole sairaus - Ikäsyrjintä työelämässä 😣 ⛔
Ikä ei ole sairaus - Ikäsyrjintä työelämässä 😣 ⛔

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page