top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Kuinka etätyö vaikuttaa meihin?

Meidän monen mielessä nyt pohdituttaa, kuinka työskentely työpaikoilla järjestetään rajoitteiden pikkuhiljaa hellittäessä. Osa meistä on vannoutunut etätyön puolestapuhuja ja toinen osa jo unelmoi pääsystä toimistolle työskentelemään. Osalle paras ratkaisu on näiden hybridimalli. Miten työntekijöiden toiveisiin vastataan ja saadaan arki luistamaan hyvin, mietitään nyt kuumeisesti monella työpaikalla. Tässä kirjoituksessa pohdin kuinka etätyö vaikuttaa meihin? Miten olet itse etätyön tekemisen kokenut?


1. Säästää aikaa. Vähemmän matkustamista ja liikenteessä olemista. Arki on helpompaa, kevyempää ja paremmin sovitettavissa perheen aikatauluihin. Etätyössä keskittyminen saattaa olla tehokkaampaa ja tulee tunne, että saan paljon aikaiseksi. Tämä myös säästää aikaa.


2.Tauoilla on mahdollista nauttia hetki ulkoilmaa, ja sitä kautta rentoutua paremmin. On helpompi mennä ulos hetkeksi kuin työpaikalla, jossa lähteminen vaatii erillisen toimenpiteen. Usein kahvikuppi haetaan työpöydän ääreen työpaikalla ja tauko ei riittävän hyvin katkaise työntekoa. Aivot jaksavat paremmin kun saavat olla hetken raittiissa ilmassa levähtäen.


3.Itseohjautuvuus lisääntyy ja itsensä johtaminen tehostuu sekä kehittyy. Opimme paremmin johtamaan oman työntekemistä. Kun saa itse organisoida työnsä antaa se tunteen oman vaikutusmahdollisuuden lisääntymisestä. Autonomian lisääntyessä omassa työssä lisääntyy myös työhyvinvointi.

Rajojen vetämisestä työn ja vapaa-ajan välille on työnantajan pidettävä huolta, mikäli työntekijä ei yksinään siihen pysty. Toiset pystyvät työskentelemään väljemmillä rajoilla. Työstä ja työpäivästä irtautumiseen etätyössä ei ole normaalia työmatkaa, ja tähän kannattaa itselle luoda joku muu rutiini.


4.Työnantajan ja työntekijän välinen luottamus lisääntyy. Työntekijä kokee motivoivaksi että häntä arvostetaan ja annetaan mahdollisuus työskennellä etänä. Annetaan valinnan mahdollisuuksia työtekemiseen. Luottamuksen lisääntyessä työntekijän innostus ja motivaatio saattaa nousta ihan toiselle levelille ja sitä kautta myös tulokset paranevat.


5. Jo 90-luvulla on tehty tutkimuksia jonka mukaan työntekijät pysyivät työnantajan palveluksessa pidempään ja heillä oli stressitaso alhaisempi sellaisissa työpaikoissa, joissa huolehdittiin ja kannustettiin tasapainoon työn ja muun elämän välillä. Etätyössä siis usein stressi vähenee.


6. Etätyön tuoma vapaus ja joustavuus voi tehdä meidät onnellisemmaksi. Kun saa itse päättää haluaako tehdä etänä tai mennä työpaikalle. Valinnan mahdollisuus lisää tyytyväisyyttä. Suomen yrittäjien tekemän työelämägallupin (10/2020) mukaan etätyö lisää työtyytyväisyyttä. Täältä voit katsoa lisää tuloksia: https://www.yrittajat.fi/tiedotteet/635113-tyoelamagallup-etatyo-lisaa-tyotyytyvaisyytta-ja-vahentaa-kiiretta. Etätyö lisää merkittävästi työn itsenäisyyttä ja oman työn hallinnan tunnetta. Tämä taas johtaa parempaan työssä viihtymiseen ja tuloksellisuuteen.


Etätyö on siis hyvä asia. Se mahdollistaa erilaisen työnteon. Varsinkin kun työntekijä saa itse päättää kumpaa tekee tuleeko työpaikalle vai onko etänä. Monet työnantajat ovat koronan myötä oppineet luottamaan paremmin henkilökuntaan ja lisänneet etätyön mahdollisuuksia. Tästä saattavat hyötyä paljonkin myös pienet kunnat, joissa on paljon vapaa-ajan asuntoja. Mökillä vasta kiva on etätöitä tehdä. Minä ainakin koen hyvin innostavana kun pääsen mökille viettämään aikaa ja teen sieltä työni.Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page