top of page
 • Writer's picturesalmekortelainen

Kuunnellaanko sinua työyhteisössäsi? 🗣 📣 🗣

Tuntuuko sinusta siltä, että työyhteisössäsi kuunnellaan toisianne? Onko sinun työelämäsi jossakin vaiheessa ollut vaikeita tilanteita työyhteisössäsi? Millaisia ne ovat olleet? Saitteko tilanteen ratkaistua? Mitä sitten tapahtui? Vaikeita tilanteita esiintyy jossakin vaiheessa suurimmassa osassa työyhteisöjä. Eikä näitä tilanteita tarvitse alkaa pelkäämään tai välttelemään, vaan pyrkiä ratkaisemaan ne heti alkuunsa, niiden ilmannuttua.  


Mikä mahdollistaa aidon kuuntelun ja uteliaan suhtautumisen eri tavoin ajatteleviin työkavereihin? 

Mitä minä tarvitsen, että:

 • rohkaistun puhuman ja kuunteleman

 • koen oloni niin turvalliseksi, että voin puhua avoimesti

 • en tulkitse itse, vaan kysyn tarkennuksia, jos en ymmärrä mitä toinen tarkoittaa

 • otan vastuun omista puheistani ja teoistasi

 • voin vain puhua omasta puolestani ja omista kokemuksistani, vaikka toisen tunteet, uskomukset tai näkökulmat ovat erilaisia kuin omani.


Tavoitellaan yhteistä voittoa eikä yritetä voittaa yksin 👫 👫 🧑‍🤝‍🧑

Jotta aito toisen kuunteleminen ja keskustelu voi syntyä, täytyy yhteisen tilan, jossa keskustelua käydään olla tasapuolinen molemmille osapuolille. Tilanne, jossa tavoitellaan yhteistä ymmärrystä, eikä yritetä voittaa yksin. On myös uskallettava sanoa mitä, miten asian kokee, mitä tuntee tai mitä itse uskoo. Eli uskalletaan reilusti ja rehellisesti keskustella eikä keskustella niin kuin toisen luullaan odottavan. Avoin rehellinen keskustelu vaati rohkeutta, mutta se on mahdollista.


Millaisin keinoin luomme tilaa avoimelle keskustelulle työyhteisössämme ja vähennämme ristiriitatilanteiden syntymistä? 


Miten työyhteisön vetäjän tai johtajan kannattaa käytännössä toimia, vähentääkseen vaikeiden tilanteiden syntymistä ja lisätäkseen avointa keskustelua työyhteisössä:

 • Avoimuus ja rehellinen kommunikaatio: Kannusta työyhteisön jäseniä ilmaisemaan ajatuksiaan ja tuntemuksiaan avoimesti ja rakentavasti. Kuuntele muita huolellisesti ja pyri ymmärtämään heidän näkökulmansa.

 • Konfliktien ratkaisu: Ratkaise ristiriitatilanteet tai orastavat konfliktit heti alkuunsa. Kannusta työyhteisön jäseniä myös itse ratkaisemaan ristiriitatilanteita. Käsittele vaikeita tilanteita tai konflikteja rakentavasti ja ammattimaisesti. Etsi yhteisiä ratkaisuja ja kompromisseja, ja tarvittaessa hyödynnä ulkopuolista sovittelijaa.

 • Johtajuus: Panosta hyvään johtamiseen ja varmista, että kommunikoit selkeästi, toimit oikeudenmukaisesti ja motivoivasti. Kannusta kaikkia työyhteisön jäseniä avoimeen dialogiin ja rakenna luottamusta työyhteisön ja itsesi välille.

 • Selkeät odotukset ja tavoitteet: Varmista, että kaikilla työntekijöillä on selkeä käsitys heidän roolistaan, vastuistaan ja tavoitteistaan. Varmista, että työntekijät ja esihenkilöt tietävät mitä heiltä odotetaan. Tämä auttaa vähentämään epävarmuutta ja parantamaan tehokkuutta.

 • Työhyvinvoinnin tukeminen: Kiinnitä huomiota työntekijöiden hyvinvointiin ja tarjoa tarvittaessa resursseja ja tukea stressin hallintaan, työkuorman jakamiseen ja työilmapiirin parantamiseen.

 • Varhaisen välittämisen malli: Jos työyhteisössäsi on paljon työntekijöitä ja useita esihenkilöitä luo ja ota käyttöön varhaisen välittäminen malli työyhteisöön. Malli helpottaa esihenkilöiden työtä ja antaa heille myös selkänojan toimia ja velvoittaa toimimaan heti alkumetreillä hankalissa tilanteissa. Tällöin tilanteet eivät pääse niin pahaksi ja kaikki työyhteisön jäsenet tietävät kuinka toimia. Näin voidaan säilyttää positiivinen työilmapiiri ja edistää organisaation menestystä.


Hae ulkopuolista apua tarvittaessa 🤩

Olemme täällä sinua varten, jos tarvitset apua työyhteisön vaikeiden tilanteiden ratkaisemiseen tai haluat keskustella tai vaihtaa ajatuksia, kuinka lähteä ratkaisemaan ristiriitatilannetta tai toimia vaikeassa tilanteessa. Voit myös varata ilmaisen konsultaation verkkosivuiltamme https://www.calmen.fi/ota-yhteytta


Ristiriidat ja konfliktit aiheuttavat pitkittyessään kustannuksia organisaatioille. Sovittelun avulla saadaan työyhteisön tila normalisoitua ja työntekijät voivat jatkaa tuottavaa työskentelyään. Sovittelu on siis taloudellinen keino hoitaa ristiriitatilanteita tai konflikteja työyhteisöissä ja kaiken kukkuraksi saat hyvinvoivan työyhteisön. 💰 🙆‍♂️


Kuunnellaanko sinua työyhteisössäsi? 🗣 📣 🗣
Kuunnellaanko sinua työyhteisössäsi? 🗣 📣 🗣

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page