top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Mistä hyvä työyhteisö on tehty? 🔥 💜 🔥

Hyvä työyhteisö on kuin hienovaraisesti tasapainoileva palapelikuva, joka koostuu monista erilaisista rakennuspalikoista. Työelämässä haasteellisia tilanteita on riittämiin, eikä meistä kukaan aina jaksa olla hyväntuulisuuden perikuva ja motivaatio huipussaan. Hyvää henkeä työyhteisössä kannattaa kuitenkin vaalia ja tehdä töitä sen eteen. Meistä jokainen itse vaikuttaa ja rakentaa työyhteisön ilmapiiriä. Millainen työyhteisö sinusta on hyvä ja toimiva? Listasin alle muutamia hyvän työyhteisön tunnusmerkkejä:


· töihin on mukava lähteä ja saapua työpaikalle

· työpaikalla on selkeät pelisäännöt ja työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä

· erilaisuus sallitaan työyhteisössä, erilaisuus koetaan voimavarana ja erilaiset näkemykset koetaan rikkautena

· jokainen työntekijä hoitaa omat työnsä ja työskennellään yhteisien tavoitteiden saavuttamiseksi

· johtaminen ja työntekijöiden kohtelu on tasapuolista, oikeudenmukaista ja ennustettavaa – esihenkilöön voi luottaa

· esimies on helposti lähestyttävä ja läsnä oleva ja suhteet esimieheen ovat hyvät

· tietoa ei pantata ja työnjako sekä vastuut ovat selkeät

· työvälineet ovat kunnossa ja tarkoituksenmukaisia

· työn tekemisestä saa palautetta ja palautetta saa antaa, eikä tarvitse pelätä negatiivisia seurauksia

· työmäärä on kohtuullinen

· omaa ammattitaitoaan saa kehittää ja urapolkuja luodaan mahdollisuuksien mukaan

· vuorovaikutus on avointa ja yhteinen tekeminen on luonnollista

· toisia tuetaan ja ilmapiiri on myönteinen ja keskinäinen luottamus vallitsee työyhteisössä

· ketään ei jätetä ulkopuolelle tai kiusata työyhteisässä

· fyysistä ja henkistä hyvinvointia tuetaan tarjoamalla mahdollisuuksien mukaan etätyömahdollisuus, liikuntamahdollisuuksia ja stressinhallintakeinoja, joilla voidaan edistää työntekijöiden tyytyväisyyttä, jaksamista ja terveyttä.


Nämä piirteet yhdessä luovat positiivisen ja tukevan ilmapiirin, joka edistää työntekijöiden sitoutumista, tyytyväisyyttä ja tehokkuutta sekä tuottavuutta.


Aina kaikki ei mene niin kuin toivoisi 😔

Aina työyhteisössä ei voida hyvin ja kyräilyä ja jopa kiusaamista esiintyy. Nämä tilanteet kannattaa aika nopeasti ratkaista, eikä lakaista maton alle. Siellä tilanne ei ainakaan parane. Ennaltaehkäisy on tärkeää, on konfliktien ilmaantuessa tärkeää myös osata hallita niitä rakentavalla tavalla.


Työyhteisösovittelun avulla on konfliktien ratkaiseminen rakentavasti mahdollista, jotta työyhteisö voi jälleen kukoistaa yhteistyön ja ymmärryksen ilmapiirissä. Jos aihepiiri kiinnostaa sinua, voit lukea lisää verkkosivuilta blogistani: Erimielisyydet työpaikalla – viettelevät konfliktit https://www.calmen.fi/post/erimielisyydet-ty%C3%B6paikalla tai Onko työpaikallasi kuppikuntia, keskusteluvajetta tai myrtsejä katseita https://www.calmen.fi/post/onko-ty%C3%B6paikallasi-kuppikuntia-keskusteluvajetta-tai-myrtsej%C3%A4-katseita-toisia-kohtaan


Hyvään vuorovaikutukseen kuuluu ongelmista puhuminen ja rakentavan palautteen antaminen. Ongelmat on syytä ottaa heti puheeksi ja suoraan asianosaisten kanssa. Ristiriidat kuuluvat normaaliin elämään, mutta ei ole kenenkään etu, jos ne jätetään ratkaisematta. Puheeksi ottaessa ei kannata hakea syyllisiä tai selityksiä, miksi jokin asia ei onnistunut, vaan kuunnella toiveita ja etsiä korjaavia ehdotuksia asian korjaamiseksi. Autamme ristiriitojen ja konfliktien sovittelussa. Ota yhteyttä, jos apua tarvitset. Yhteystietotoni löytyvät täältä https://www.calmen.fi/ota-yhteyttaMistä hyvä työyhteisö on tehty? 🔥 💜 🔥
Mistä hyvä työyhteisö on tehty? 🔥 💜 🔥

6 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Kommentit


bottom of page