top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Mitä hyötyä sovittelulla saavutetaan? ☘️

Miksi työyhteisösovittelua kannattaa käyttää? ☘️

Ennen kesälomaa ja vuodenvaihdetta organisaatioissa riittää kiirettä. Kaikki mahdolliset projektit ja työt halutaan saada valmiiksi ennen lomia. Jos työyhteisössä on vuorovaikutuksen kanssa ollut haasteita, epäasiallista kohtelua tai ratkaisemattomia kyteviä erimielisyyksiä, voivat ne helpommin nousta pintaan kiire – ja stressitilanteissa.


Työpaikoilla voidaan eri tavoin ylläpitää hyvää työkykyä ja työn imua esimerkiksi arkisilla teoilla ja palvelevalla johtamisella toisia kannustaen ja tukien. Selvittämällä ajoissa mahdolliset väärinymmärrykset ja haasteet vuorovaikutuksessa tai ristiriitatilanteissa keskustellen tai työyhteisösovittelun avulla. Kun yhteistyö on toimivaa ja työ sujuu työyhteisössä, helpottuu myös esihenkilön oma työ.

Mitä hyötyä työyhteisösovittelulla voidaan saavuttaa:


☘️ saadaan rauha työpaikalle, kun erimielisyys on ratkaistu puhumalla

☘️ saadaan katkaistua mahdollisilta huhupuheilta siivet

☘️ avoimuus ja yhteistyö lisääntyy työyhteisössä

☘️ ilmapiiri tervehtyy ja paranee ristiriidan ratkaisun jälkeen

☘️ hyväksytään ja huomioidaan paremmin toisen erilainen näkökulma asioihin

☘️ mietitään myös omaa vaikutusta tapahtuneeseen

☘️ usko tulevaisuuteen ja parempaan työyhteisöön lisääntyy

☘️ säästetään euroja, kun työntekijät voivat keskittyä työhönsä ja ovat innostuneita tekemään työtänsä asioiden vatvomisen sijaan.

Johdolla ja esihenkilöillä on vastuu työturvallisuudesta. Joskus huomiota tarvitaan erityistilanteiden kuten työyhteisökonfliktien, epäasiallisen kohtelun tai työkykyongelmien selvittelyyn ja ratkaisujen löytämiseen. Huomioi asiat ajoissa ja hae ulkopuolista apua, jos pulmatilanteet eivät omin avun ratkea. Johtamistyössä voi kokea yhdessä onnistumisen iloa ja aikaansaamisen tunnetta. Työ on merkityksellistä ja asioiden muuttumiseen ja edistymiseen voi vaikuttaa.


Suuri osa ihmisten välisistä hankaluuksista johtuu vuorovaikutuksen ongelmista. Joko ymmärrämme tai oletamme asioita väärin omasta perspektiivistämme käsin. Opetellaan olettamisen ja hätäisten johtopäätösten sijaan, kysymään vielä kerran: Mitä tarkoitit? Ymmärsinkö oikein? Tarkentaisitko vielä hiukan, mitä tarkoitit? Näin toimien, voimme välttää väärinymmärryksiä ja inhimillisiä väärinkäsityksiä.


Siispä älä oleteta, vaan kysy, kysy ja kysy! ☘️ 💚☘️

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page