top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Muutosneuvotteluita ja pulaa osaavasta työvoimasta

Yrityksillä on pulaa edelleen osaavasta työvoimasta heikentyneestä suhdanteesta huolimatta, käy ilmi Kauppakamarin tutkimuksesta. Kauppakamarin syyskuun alussa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan peräti 59 prosentilla yrityksistä on pulaa (43 %) tai paljon pulaa (18 %) osaavasta työvoimasta. Suhdanteiden heikentymisestä huolimatta vain neljä prosenttia yrityksistä kertoo osaavasta työvoimasta olevan ylitarjontaa.


Suhdanteen heikkeneminen näkyy kuitenkin kyselyssä: osaajapulasta kärsivien yritysten määrä on laskenut vuodessa noin kymmenellä prosenttiyksiköllä. 39 prosenttia yrityksistä arvioi heikentyneen suhdannetilanteen vähentäneen merkittävästi tai jonkin verran yrityksen lähitulevaisuuden rekrytointitarpeita. 55 prosenttia arvioi, ettei suhdannetilanteella ole vaikutusta rekrytointitarpeeseen. Heikentyneestä suhdannetilanteesta huolimatta yritysten näkymä lähitulevaisuudelle on kuitenkin positiivinen. Selkeä rekrytointitarve näkyy seuraavan parin vuoden aikajänteellä. Jopa 68 prosenttia yrityksistä arvioi rekrytointitarpeensa kasvavan tai kasvavan merkittävästi 2–3 vuoden aikajänteellä.Pulaa etenkin ammatillisen koulutuksen suorittaneista osaajista

Yritysten tarve kohdistuu erityisesti ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin osaajiin. Noin 82 prosenttia yrityksistä kertoo tarvitsevansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita osaajia (32 %) paljon, (36 %) jonkin verran tai (15 %) vähän). Myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista osaajista on pulaa ja yrityksistä 84 % sanoo tarvitsevansa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita (20 %) paljon, (40 %) jonkin verran tai (24 %) vähän. Koko kyselytutkimuksen tulokset voit lukea täältä https://kauppakamari.fi/tiedote/kauppakamarikysely-tyontekijapula-rajoittaa-edelleen-yritysten-kasvua-66-prosenttia-yrityksista-kertoo-osaajapulan-estavan-kasvua-ja-liiketoiminnan-kehittamista/


Työvoimapulasta huolimatta monet yritykset ilmoittavat alkavista muutosneuvotteluista. Heikko taloustilanne koettelee erityisesti rakentamista ja suhdanneherkkiä teollisuuden aloja, mutta esimerkiksi palvelualoilla tilanne on valoisampi. Näistä aiheista kirjoitin jo aiemmin, voit lukea lisää täältä https://www.calmen.fi/blog


Päivitä osaamisesi valmiiksi ja varaudu parempien suhdanteiden aikaan

Nyt on hyvä aika päivittää oma osaaminen työvoiman hankkimiseen ja varautua mahdolliseen työvoimapulaan päivittämällä oma osaaminen valmiiksi parempien suhdanteiden aikaan. Autan sinua rekrytoinnin ammattilaisena ja maksuttoman Työllistä taidolla -palvelun tuottajana osaajien löytämisessä ja tavoittamisessa. Voimme yhdessä käydä läpi mistä osaajia löydetään ja millainen hakuilmoitus puhuttelee sitä kohdeyleisöä, jossa tarvitsemasi osaajat toimivat? Lisäksi voimme käydä yhdessä läpi, mitä asioita hyvin hoidetussa rekrytointiprosessin läpiviemisessä on huomioitava. Jokainen rekrytointiprosessi muokkaa yrityksesi työnantajamielikuvaa, joten jokainen rekrytointi on syytä hoitaa hyvin ja huolella.


Apua ja tukea muutosneuvotteluihin

Työvoimapulasta kärsivistä yrityksistä huolimatta, osalla yrityksistä on haasteita suhdanneherkillä aloilla ja työvoiman vähentäminen on edessä. Jos yrityksessäsi on tulossa muutosneuvottelut, ja tarvitset apua niiden läpiviemiseen, on apua tarjolla. Tarjoamme yrittäjäkollega Tarja Pursiaisen kanssa tukea tai apua vastuullisten muutosneuvotteluiden läpivientiin. Lisäksi meiltä on tulossa muita lisäpalveluita, mutta niistä kerromme myöhemmin.Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page