top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Onko kaikissa työyhteisöissä joskus konflikteja?

Niin kauan kuin työtä tekevät ihmiset eivätkä robotit, on melko varmaa, että kaikissa työpaikoissa tai työyhteisöissä tulee joskus eteen ristiriitatilanteita. Eikä niitä kannata lakaista maton alle, vaan nostaa kissa pöydälle jo ennen kuin ristiriitatilanne pääsee muuttumaan kärpäsestä härkäseksi.


Työyhteisössä kannattaa myös ennalta miettiä, kuinka meillä hoidetaan ja suhtaudutaan ristiriita- tai konfliktitilanteisiin. Ristiriitatilanteet kun harvoin ratkeavat itsekseen. Helposti ajatellaan, että jos ollaan hissukseen, niin kyllä ne siitä ratkeaa. Jos kaikki ristiriidat lakaistaan maton alle, niin jossain kohtaa maton alle ei enää mahdu lisää. Ristiriitatilanteiden tai konfliktitilanteiden ratkaiseminen ei ole aina helppoa, ja toisinaan siihen tarvitaan ulkopuolisen apua.


Miten ristiriitatilanteet voivat ilmetä työpaikoilla?

Mitä ristiriita- tai konfliktitilanteet tarkoittavat henkilöstön arjessa? Kytevät ristiriitatilanteet voivat näyttäytyä työpaikoilla puhumattomuutena, puutteellisena tiedonkulkuna, tiedon panttaamisena, eristämisenä tai ”seläntakanapuhumisena” jne. Pahimmillaan tämä vaikuttaa ihmisten yöuniin, tuottaa pahaa mieltä ja saattaa jopa johtaa tärkeiden ihmisten sekä osaajien sairauslomiin ja menetykseen. Ratkaisemattomat konfliktit voivat viedä työyhteisön jäseniltä voimat, motivaation ja työnilon. Eikä siinä vielä kaikki.


Yritys menettää aina rahaa ratkaisemattomien tilanteiden johdosta

Ristiriitatilanteiden myötä henkilöstön aikaa menee hukkaan, työteho ja tuottavuus laskee saattaen vaikuttaa myös yrityksen tulokseen. Eli yritys menettää rahaa ja kannattavuus kärsii. Voidaan menettää jopa asiakkaitakin. Asiakkaat saattavat aistia ja huomata konfliktien olemassaolon. Ristiriitatilanteet saattavat siis tulla yritykselle kalliiksi monella tapaa. Vaikeiden tilanteiden pitkittyessä asiat voivat myös mutkistua ja vaikeutua entisestään.


Työyhteisösovittelusta apua?

Konfliktien ratkaisemiseen tarvitaan rohkeutta ja yhteistä tahtotilaa. Tilanteiden käsittelyä voi helpottaa ulkopuolisen työyhteisösovittelumenetelmän hallitsevan henkilön mukaan ottaminen. Ulkopuolinen antaa työyhteisön jäsenille mahdollisuuden käsitellä asioita puolueettomasti. Ulkopuoliselle voi olla helpompi puhua ja häntä voidaan kuunnella herkemmin tai paremmin. Työyhteisösovittelussa ei ole tarkoitus, että joku tulee ja kertoo mitä tehdään. Tarkoitus on että osapuolet pääsevät sopuun ja ymmärtävät paremmin toistensa näkemyksiä sekä löytävät itse ratkaisun ristiriitatilanteeseensa sovittelijan avulla. Osapuolet oppivat itsestään ja toisistaan sekä uskaltavat ottaa myöhemmin myös hankalia asioita puheeksi sekä nostaa kissan pöydälle tulevaisuudessa heti kun tarvetta ilmenee.


Työyhteisösovittelu on nopea ja kustannustehokas tapa ratkaista erilaisia konfliktitilanteita, ja saada sitä kautta paremmin hyvinvoiva työyhteisö sekä kaikkia motivoiva työilmapiiri. Olen kehittänyt tähän erilaisia palvelupaketteja kooltaan. Tilanteesta riippuen voidaan valita S, M tai L version. On sinulla sitten millainen ristiriita- tai konfliktitilanne tahansa, se aina kannattaa ratkaista joko omin avuin tai ulkopuolisen sovittelijan kanssa. Verkkosivuiltani voit katsoa lisää.Kuunnellaan toisiamme & keskustellaan & iloa & jaksamista työhön!

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page