top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Onko tämän vuoden strategia lyöty jo lukkoon?

Strategia on työväline yrityksen johdolle ja sen kautta voidaan tehdä arkiset päätökset ja valinnat. Strategia on valintoja. Valinnat ratkaisevat liiketoiminnan suunnan. Strategia ei voi olla mietitty vain huomisen näkökulmasta. Se on aina pitkäntähtäimen prosessi. Se kertoo kuinka selviämme 50 kilometrin hiihdosta. Keinot selvitä viidestä kilometristä on jo olemassa, mutta pitkän matkan hiihdolla tarvitaan erilaista kestävyyttä ja lihaskuntoa. Jotta suoriutuu pitkästä matkasta, on tehtävä töitä sen eteen ja laadittava strategia, kuinka harjoittelun kautta kehittää kestävyyttään. Eli strategian laatiminen ei aina ole helppoa ja nopeaa. Eikä varsinkaan pitkäntähtäimen suunnitelmien toteuttaminen. Varsinkin nykyisessä ekonomisessa sekä globaalissa tilanteessa se vaatii yrityksiltä paljon töitä, ja toisinaan joudutaan jopa ottamaan tietoisia riskejä, kun ei ole kristallipalloa mistä katsoa kuka on voittaja ja millä keinoin.


Strategiaprosessi on hyvin yksinkertainen loppujen lopuksi.

Ensin diagnosoidaan nykytilanne ja mennyt vuosi sekä kuinka on päästy tavoitteisiin. Kartoitetaan nykytilanne ja laaditaan tulevaisuuden tavoitteet. Tehdään päätöksiä millä keinoin tavoitteet saavutetaan ja suunnitellaan sekä tehdään toimintasuunnitelma toteutukseen. Jalkautetaan strategia johtamisjärjestelmään ja henkilöstölle. Tämä on yksinkertaista, mutta usein helpommin sanottu kuin tehty. Strategian suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa ja myös tehdä selkeä toimintasuunnitelma jalkauttamisesta. Onnistumisen mahdollisuudet ovat paljon suuremmat.


Investoi osaamiseen ja henkilöstöön

Tässä kohtaa on nostettava rekrytointi osaksi strategista suunnittelua. Henkilöstö ja sen osaaminen on aina yksi strategian merkityksellisimpiä tekijöitä. Strategiaa suunnitellessa on otettava huomioon mitä osaamista henkilöstön osalta tarvitaan. Tarvitaanko uutta osaamista tai voidaanko kouluttaa nykyistä henkilöstöä ja kehittää sitä kautta organisaation osaamista strategian toteuttamiseksi. Mennyt vuosi on näyttänyt meille, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Moni yritys on joutunut todella nopealla aikataululla tekemään henkilöstön suhteen strategisia ratkaisuja liiketoiminnan muutosten, kehittymisen ja jopa lamaantumisen takia.


Johdolta vaaditaan tulevaisuuden vaatimusten ymmärtämistä

Tämä vaatii johdolta keskeisten tietojen ja taitojen tunnistamista sekä tulevaisuuden vaatimusten ymmärtämistä. Ei ihan helppo tehtävä henkilöstöjohdolle. Pienessä ja keskisuuressa yrityksessä pitäisi aina miettiä kuinka voimme palkata tai hankkia parempaa osaamista, jotta organisaation osaaminen kehittyy strategisesti. Kuinka löydämme osaajia, jotka vievät yrityksen seuraavalle tasolle tai ratkaisevat asiakkaiden tulevaisuuden tarpeita. Ei kannata palkata ketä tahansa, koska rekrytointi on aina investointi tulevaisuuteen. Analysoimalla nykytilanteen kunnolla pystytään kartoittamaan missä resurssimme ovat vahvoilla ja millaista osaamista tarvitaan lisää tai missä on puutteita.


Kaikki yritykset tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän tietotyön osaamista.

Nykyinen muutos on sen verran vauhdikasta, että muutos vaikuttaa nyt jo yritysten strategiaan. Nyt jo joudutaan miettimään vakavasti tarpeita 3-5 vuoden päähän mitä silloin halutaan ostaa, ja kuinka kilpailussa voidaan olla voittajia. Elämä jatkuu kriisien ja murroskohtien jälkeen, mutta ehkä eri käytännöin.


Ole voittaja hyvin suunnitellun strategian kautta.

8 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commenti


bottom of page