top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Paranna tuottavuutta ja vapauta työyhteisön energiaa

Toisinaan työyhteisöissä saattaa tulla erilaisia ristiriitatilanteita. Erimielisyyksiä on aina olemassa niin kauan kuin on ihmisiä. Toisinaan erimielisyyksiä ei saada ratkottua syystä tai toisesta ja ne jäävät kytemään työyhteisöön. Tarpeeksi kun ne muhivat pinnan alla, saattaa niistä muodostua konfliktitilanteita.


Olemme kaikki omia persoonia ja erilaisuus on hyve

Me ihmiset olemme erilaisia, me myös ajattelemme, koemme sekä tulkitsemme asioita eri tavoin. Saatamme sihistä ja sähistä sisällämme, mutta emme aina tuo esille syitä miksi joku asia meitä ärsyttää. Tilanne saattaa kärjistyä hyvinkin pienestä tapahtumasta toisinaan. Toinen loukkaantuu jostain sanomisesta tai asiasta, jota ei ole riittävästi käsitelty. Kaikki meistä aistivat ja tuntevat asiat eri tavalla. Usein erimielisyydet tuppaavat menemään tunteisiin. Vuorovaikutus ei enää toimi avoimesti, ja asiaa ei saadakaan ratkaistua pelkällä keskustelulla saman tien.


Kaikki erimielisyydet eivät ole pahasta

Menestyvässä työyhteisössä erimielisyyksien ratkaiseminen on normaalia ja asioista uskalletaan puhua. Niin sanotusti sallitaan erilaiset näkemykset ja mielipiteet asioista. Huonosti toimivassa työyhteisössä uusista ideoista tai hiertävistä asioista ei uskalleta puhua tai ei haluta keskustella. Tällöin on vaarana, että uusia ideoita ja toimintatapoja jää tuomatta esille ja työntekemisessä tai yrityksen toimintojen tekemisessä ei tapahdu kehitystä.


Parhaat ratkaisut ristiriitoihin löytävät osapuolet itse - kun yhteinen kieli löytyy

Olen itse toiminut työyhteisösovittelija rekrytointityön lisäksi. Haluan tuoda työyhteisösovittelun esille ihan sen takia, että pienetkin erimielisyydet kannattaa ratkoa mahdollisimman pian, joko itse tai vaikka asiantuntijan voimin. Autan mielelläni tällaisissa tilanteissa. Työyhteisösovittelun ei tarvitse olla raskas prosessi. Sovittelu on prosessi, jonka avulla haetaan sopua ja yhteistä kieltä toimivalle vuorovaikutukselle siten, että osallistujat ratkaisevat itse tilanteen ja pystyvät jatkamaan avoimina sekä innostuneina omaa työtään.


Työyhteisösovittelussa ei haeta syyllisiä vaan etsitään aina yhdessä ratkaisua

Työyhteisösovittelija on ulkopuolinen taho, joka toimii ohjaajana tilanteen ratkaisemiseksi. Parhaimmillaan sovittelun kautta voidaan rakentaa työyhteisöön toimiva toimintamalli erilaisten ristiriitojen selvittämiseksi tulevaisuudessakin. Tavoitteena on kehittää työilmapiiriä ja etsiä konkreettisia muutoksia, jotka helpottavat työyhteisön jäsenten välistä yhteistyötä tarvittaessa.

Tämän päivän maailma vaatii meiltä paljon ja helposti ongelmat pelkästään töiden osalta kasautuvat. Tämä taas saattaa johtaa väärinkäsityksiin, erilaisiin tulkintoihin ja oletuksiin. Tuskin on työyhteisöä joka on täydellinen, jossa ei koskaan ole minkäänlaisia haasteita. Tärkeintä on kuitenkin ratkoa erilaiset haastavatkin tilanteet.


Mitä ratkaisemattomat tilanteet voivat tehdä työyhteisölle?

Erimielisyydet kannattaa ratkoa heti alkuvaiheessa, ennen niiden paisumista isoksi, niin vaikutus yrityksesi tulokseen on positiivinen. Mitä ratkaisemattomat tilanteet voivat tehdä työyhteisölle? Yleensä ne laskevat työtehoa, vievät energiaa, aiheuttavat stressiä, sairaspoissaoloja ja saattavat jopa johtaa irtisanoutumisiin. On selvää, että jos kommunikointi ja tiedon jakaminen sekä päätöksenteko hidastuvat, vaikuttaa se työntekijöiden tuottavuuteen ja sitä kautta myös yrityksen kilpailukykyyn, kun yritykselle syntyy kustannuksia lisää.


Mikä on työyhteisösovittelijan tehtävä?

Sovittelijan tehtävänä on auttaa tilanteen ratkaisussa. Sovittelija ei ratkaise riitaa, vaan toimii puolueettomana keskustelun mahdollistajana ja auttaa osapuolet itse löytämään erimielisyyteen ratkaisun. Sovittelija voi sovitella esimerkiksi henkilösuhteista johtuvia pitkittyneitä ongelmia. Hän ei syyllistä ketään tai tuomitse ketään. Hän sallii kaikkien tunteet, ja huolehtii, että eri näkökulmat otetaan huomioon ja jokainen osapuoli tulee kuulluksi. Hän huolehtii vuorovaikutuksesta kaikkien kesken sekä auttaa etsimään toimivan ratkaisun. Parhaimmillaan sovittelija rakentaa toimintamallia tulevaisuuteen yrityksen henkilöstön käyttöön erilaisien tilanteiden ratkaisemiseksi.


Sovittelua voidaan tehdä ihan kaikenlaisissa ihmisten välisissä tilanteissa. Haluaisin mataloittaa kynnystä sovitteluun, jotta tilanteet saadaan hallintaan ennen kuin ne alkavat vaikuttamaan henkilöiden välisiin suhteisiin, organisaation tai yrityksen kilpailu- ja toimintakykyyn. Ehkä lähdenkin kehittelemään tästä jotain erilaista tapaa toimia. Ota kuitenkin yhteyttä minuun tai kehen tahansa sovittelijaan ”matalalla kynnyksellä”, jos tarvitset apua. Helpota omaa johtamistasi ja anna ammattilaisen auttaa, jos tilanne on niin solmussa, ettei se omin avuin aukea.
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page