top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Positiivisia ja negatiivisia uutisia rakennusalalla – osalla yrityksistä henkilöstöpulaa

Olemme saaneet kuulla negatiivisia uutisia rakennusalalta syksyn aikana, mutta onneksi positiivisiakin uutisia välillä nostetaan esiin mediassa. Alkusyksyn aikana kysynnän vähentyminen on näkynyt myös suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa. Hankkeita on peruuntunut tai keskeytetty myös toimitila- ja teollisuushankkeissa. Hankkeita ei suunnitella varastoon. Samaan aikaan suunnitellaan entiseen malliin kouluja, päiväkoteja, sairaala- ja hoivakotikokonaisuuksia Rakennuslehden (6.10) Jonna Aatsalon kirjoituksen mukaan.


ETLAN Sakari Lähdemäen mukaan muutosneuvotteluiden myötä työttömien määrä kasvaa teollisuudessa ja rakentamisessa, joita taloustilanne runtelee. Mutta, jos asiaa katsotaan koko kansantalouden mukaan työllisyys ei romahda vaan pysyy kohtuullisen hyvällä tasolla. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa hieman yli 2,6 miljoonaa ja työttömiä 192 000. Työllisiä miehiä oli 4 000 vähemmän ja työllisiä naisia 49 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyys kasvoi elokuussa hieman, mutta naisten työttömyys oli lähes samalla tasolla kuin vuosi sitten elokuussa. Työttömiä miehiä oli 110 000 ja työttömiä naisia 82 000. Työttömyysasteen trendilukema 15–74-vuotiailla oli elokuussa 7,2 prosenttia. Trendilukema on noussut kevään 2022 noin 6,5 prosentista 0,7 prosenttiyksiköllä.


Vihreästä siirtymästä lisää työpaikkoja tulevaisuudessa! 🤗

Positiivinen uutinen on, että vihreän siirtymän uskotaan luovan lisää uusia työtehtäviä ja työpaikkoja. Vihreä siirtymä vaatii lisää osaamista, synnyttää uusia työpaikkoja ja myllertää rakennusalalla. Vihreä siirtymä tulee kaikille rakennusalan yrityksille huomioitavaksi asiaksi, kun ympäristötyö etenee ja vaatimukset lisääntyvät koko ajan. Vihreä siirtymä ei ole yksinkertainen asia, jota on hyvä ja täytyy miettiä monelta kannalta. Parhaimmillaan se on arkipäiväsitä tekemistä, kuten kierrättämistä ja kierrätysasteen seuraamista. Jos vihreä siirtymä kiinnostaa, lue Merja Mannilan kirjoittama juttu 9.10. ilmestyneestä Rakennuslehdestä.


Itse uskon myös vihreän siirtymän tuomiin mahdollisuuksiin työpaikkojen lisääntymisessä. Vastuullinen toiminta ja materiaalien kierrättäminen tulee normaaliksi tavaksi toimia tulevaisuudessa ja ne pitää huomioida kaikissa työvaiheissa suunnittelusta työn loppuun saattamiseen asti. Näiden asioiden huomioiminen tulee olemaan kilpailuvaltti niille yrityksille, ketkä huomioivat jo nyt vihreät arvot ja tekevät jo työtä vihreän siirtymän eteen omissa yrityksissään.


Toisaalta 53 % suomalaisyrityksistä on vaikeuksia saada hoidettua yrityksen välttämättömiä töitä henkilöstöpulan vuoksi


SD Worxin kyselytutkimuksen mukaan 53 prosentilla suomalaisyrityksistä on vaikeuksia saada hoidettua yrityksen välttämättömiä töitä. Tutkimuksen mukaan henkilöstöpulan takia 53 prosentilla suomalaisista yrityksistä on vaikeuksia saada hoidettua yrityksen välttämättömiä töitä. Kysely on toteutettu keväällä ja siihen osallistui 16 000 työntekijää ja 4800 työnantajaa 16:sta Euroopan maasta.


Neljäsosa yrityksistä kertoi kyselyssä, että niillä on myös vaikeuksia henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen kanssa. Suomessa työntekijöistä joka kolmas kertoi, että kouluttautumisen suurin este on ajanpuute. Lisäksi 26 prosenttia kertoi, että heidän esihenkilönsä estävät heidän henkilökohtaisen kehittymisensä. 🙄 Kaikki työntekijät eivät myöskään itse halua kouluttautua. Suomalaisten suosiossa oli verkkokoulutukset ja uusien taitojen opiskelu digitaalisin keinoin kirjoittaa HS 10.10. Liisa Niemi


Itse näen yrityksen yhtenä menestystekijänä työntekijöiden kouluttamisen ja mahdollisuuden antamiseen kouluttautumiseen niille työntekijöille, keillä on haluja koulututtua ja rahkeita siihen riittää työntekemisen ohessa. Mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen on monelle avainosaajalle hyvin tärkeää.


Minusta on hyvin lyhytnäköistä esihenkilön toimesta estää työntekijän kehittymistä tai uralla etenemistä. Itseään kehittävät työntekijät pitävät osaamisensa ajan tasalla ja ovat yleensä muutoinkin tuottavia yritykselle. Omakohtaisesta kokemuksesta voin sanoa, että kehittymisen ja uralla eteenpäin menemisen estäminen (jos se on vaan yrityksessä mahdollista) johtaa tietyllä aikaviiveellä uuden työpaikan etsimiseen.


Olisiko tässä ajassa ja markkinatilanteessa avainsana muuttautuminen muuttuviin tilanteisiin, ennakointi ja nopea reagoiminen muutoksiin. Ketterästi uusien työllistävien mahdollisuuksien etsiminen ja työntekijöiden rekrytointi sitä kautta sekä liikevaihtoa tuottavien ratkaisujen etsiminen hyvää johtajuutta unohtamatta. 💪🎯


Ota yhteyttä, joko puhelimitse 📞 044 507 5523 tai verkkosivujen kautta https://www.calmen.fi/ota-yhteytta jos rekrytointi tai työllistäminen askarruttaa tai tarvitset apua niissä.

.

.Positiivisia ja negatiivisia uutisia rakennusalalla – osalla yrityksistä henkilöstöpulaa
Positiivisia ja negatiivisia uutisia rakennusalalla – osalla yrityksistä henkilöstöpulaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page