top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Suorahaku on rekrytoinnin välineenä tätä päivää

Suorahaku tarkoittaa sopivan ehdokkaan tai ehdokkaiden etsimistä avoimeen työtehtävään. Työpaikka ei välttämättä ole avoinna missään julkisesti, vaan lähdetään etsimään kontaktien ja eri kanavien kautta tehtävään soveltuvia henkilöitä. Usein juuri ylimmän johdon hausta ei kerrota ulospäin, koska rekrytointiprosessin aikana käsitellään yrityksen kannalta sensitiivistä tietoa.

Headhunting perustuu siihen, että rekrytoija ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja sen tarpeita. Etsii, ”metsästää”, yritykselle sopivan ammattilaisen, jonka osaaminen soveltuu myös yrityksen yrityskulttuuriin. Kuinka suorahaku ja headhunting eroavat toisistaan? Ei minusta kovinkaan paljon. Kummassakin tavoitteena on löytää yritykselle täytettävään positioon sopivin ammattilainen tai ammattilaiset. Prosessina suorahaku (headhunting) saattaa olla huomattavasti tehokkaampi kuin perinteinen hakumenettely. Suorahakua hyödynnetään tänä päivänä monilla aloilla. Headhuntingista puhutaan usein korkeamman tason tehtävien täyttämisessä, mutta suorahakua voidaan hyödyntää ja kannattaakin kaikilla tasoilla. Suorahaku antaa rekrytoijalle mahdollisuuden itse etsiä sopivia osaajia. Se mahdollistaa myös passiivisten työnhakijoiden saamisen hakijajoukkoon mukaan.


Tänä päivänä suorahakuala käy läpi muutosta. Yhä useammalle yritykselle oikeiden osaajien löytäminen ja osaava henkilöstö on kriittinen kilpailutekijä, joten kaikki tavat löytää ”helmet” yritykseen kannattaa hyödyntää. Onneksi nykyään suorahakua on huomattavasti helpompi tehdä kuin ennen digitaalista aikakautta. Sosiaalinen media ja sen eri kanavat tuovat mahdollisuuden tehokkaampaan etsintätyöhön. Ennen kaikki hoidettiin puhelimitse, tapaamisissa ja erilaisissa verkostoissa. Tänä päivänä osaajia on helpompi myös löytää, koska heidän tietojansa pystyy katsomaan eri kanavista. Tässä LinkedIn on erittäin hyvä kanava.


Suorahaulla ja headhuntingilla pyritään löytämään hyvät passiiviset työnhakijat tai mahdollisesti löytämään osaaja yrityksen kilpailijalta. Esimerkiksi yrityksen ollessa alalla, jossa tarvitaan hyvin vahvaa osaamista tai osaamista on vain suppealla ryhmällä ihmisiä, suorahaku tai headhunting saattaa olla ainoa keinoa työntekijän etsimiseen. Vahvan ammatillisen identiteetin ja osaamisen omaavan hakijan ei välttämättä tarvitse koskaan elämänsä aikana ”hakea töitä”, hänet löydetään. Passiivisia työnhakijoita saattaa olla markkinoilla, mutta he eivät ilmoita ”hei olen täällä, palkatkaa minut”. Mutta he saattavat olla hyvinkin kiinnostuneita työpaikasta, kun heihin ollaan yhteydessä. Hakijamäärää ei tässä kohtaa edes pyritä kasvattamaan isoksi, vaan nimenomaan löytämään juuri ne oikeat potentiaaliset henkilöt.


Kilpailun kiristyessä ja osaamistarpeen muuttuessa osalla aloista yhä vaativammaksi, kannattaa ehdottomasti lähteä suorahaun kautta hakemaan osaajia. Suorahakuun saatetaan mennä myös sellaisissa tilanteissa, kun yrityksen oma haku ei ole tuottanut tuloksia. Hakijoita on saattanut olla, mutta ei varsinaista potentiaalista hakijaa. Tälläkin hetkellä esimerkiksi koodareita ja monia rakennusalan ammattilaisia voi löytää vain etsimällä. Hakijoiden ”käsin poiminta” on joskus kuin ”salapoliisin” työtä, mutta erittäin antoisaa. Teen itse erittäin mielelläni myös suorahakua.

Käytetäänkö nimitystä suorahaku vai headhunting, en tiedä onko sillä niin väliä. Kumpaako sinä käyttäisit? Suorahakua kannattaa joka tapauksessa hyödyntää, vaikka laitettaisiin auki julkinenkin haku. Aina voi löytyä suorahaun kautta passiivisista hakijoista helmi. Ihmisille voisi sanoa, että aina kannattaa pitää oma näkyvyys somen kanavissa ajan tasalla. Varsinkin jos haluaa tulla löydetyksi. Kukaan ei löydä sinua, jos et ole näkyvillä. Kaikki rekrytoijat, suorahakijat, headhunterit hyödyntävät somen kanavia potentiaalisten ehdokkaiden löytymiseksi.


Käy siis päivittämässä profiilisi, tietosi ja osaamisesi, mikäli ne eivät ole ajan tasalla. Parannat mahdollisuuksiasi löytyä. Löytämisen helpottamiseksi voit käyttää profiilissasi ja julkaisuissasi avainsanoja, joilla haluat tulla löydetyksi. Näin sinut voidaan löytää, kun haetaan juuri sellaista osaamista, jota sinulla on.42 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page