top of page
 • Writer's picturesalmekortelainen

Suru työyhteisössä 🖤

Työyhteisön jäsenen äkillinen kuolema on aina järkyttävä ja surullinen tapahtuma, joka vaikuttaa syvästi koko työpaikan ilmapiiriin. Työnantajan tai esihenkilön rooli on tällaisessa tilanteessa kriittinen, sillä heidän tulee huolehtia sekä käytännön asioiden järjestämisestä että työyhteisön hyvinvoinnista.


Aina työyhteisöissä ei tule etukäteen pohdittua, miten toimia ja mitä huomioida yllättävän kriisitilanteen tapahtuessa työyhteisössä. Eikä näiltä tilanteilta aina voi välttyä. Keräsin tähän blogitekstiin asioita, mitä seikkoja työnantajan kannattaa huomioida ja miten toimia, jos työntekijä menehtyy äkillisesti, jotta työyhteisö selviää surullisesta ja vaikeasta tilanteesta mahdollisimman hyvin.


1. Työnantajan ja esihenkilön ensivaiheen toimet

Työnantajan tai esihenkilön saadessa tiedon työyhteisön jäsenen kuolemasta, on tärkeää toimia nopeasti ja empaattisesti. Ensimmäinen askel on ilmoituksen vastaanottaminen ja sen välittäminen asianosaisille ja omaisten toiveiden huomioiminen. On tärkeää varmistaa, että tieto kulkee oikeille henkilöille, kuten henkilöstöhallinnolle ja lähimmille työkavereille, mahdollisimman nopeasti ja oikealla tavalla. Tiedottamisen tulee olla hienotunteista ja kunnioittavaa.


Esihenkilö voi varmistaa omaisilta, saako kuolinsyytä kertoa muulle työyhteisölle vai puhutaanko kuolemasta yleisellä tasolla. Lisäksi esihenkilö voi tiedustella, haluavatko omaiset työnantajan edustajan osallistuvan hautajaisiin. Työnantaja ja esihenkilö voivat huomioida omaisia kukkalähetyksellä, adressilla tai muulla muistamisella.


2. Työnantajan ja esihenkilön tukitoimet työyhteisölle

 • Työnantajan on tärkeää tarjota tukea työyhteisölle välittömästi kollegan menehtymisen jälkeen. Työntekijät voi ohjata esimerkiksi työterveyshuollon puheille ja esihenkilö itse voi keskustella työntekijöiden kanssa. Työnantajan on tärkeää viestiä avoimesti ja tarjota jatkuvaa tukea, jotta työyhteisö voi toipua rauhassa.

 

 • Työnantajan tulee myös harkita, miten tieto välitetään koko työyhteisölle yhtä aikaa. Usein paras tapa on järjestää yhteinen tiedotustilaisuus, jossa asia voidaan käsitellä rauhassa ja työyhteisön jäsenet saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja jakaa tunteitaan sekä saada apua surun käsittelyyn. Tilaisuudessa voi olla myös hyödyllistä käyttää ammattikriisityöntekijöitä, jotka voivat auttaa käsittelemään tilannetta.


 • Työnantajan tulisi olla joustava työjärjestelyissä. Suruaika voi vaikuttaa työkykyyn, ja työnantajan on hyvä tarjota mahdollisuuksia joustaviin työaikoihin tai vapaapäiviin, jotta työntekijät voivat käsitellä tilannetta omassa tahdissaan.

 • Työnantajan tulisi olla valmiina tarjoamaan lisätukea, kuten kriisityöntekijöitä, jotka voivat auttaa käsittelemään tilannetta.


3. Työnantajan ja esihenkilön käytännön järjestelyt

Muistotilaisuudet ja kunnianosoitukset ovat tärkeitä työyhteisön jäsenten #surutyö n kannalta. Lisäksi käytännön asioiden hoitaminen on tärkeä osa työnantajan vastuuta tällaisessa tilanteessa.


 • Työnantaja voi järjestää tilaisuuden, jossa työyhteisö voi yhdessä muistaa ja kunnioittaa edesmennyttä kollegaa esimerkiksi yhteisellä hiljaisella hetkellä, kynttilän sytyttämisellä ja suruliputuksella. Tämä voi auttaa työntekijöitä käsittelemään menetystä ja antaa heille mahdollisuuden jakaa muistojaan ja tunteitaan.

 • Vaikea tilanne vaatii esihenkilöltä kärsivällisyyttä. Kriisin sattuessa henkilöstöllä voi olla tarvetta keskustella tilanteesta yhä uudelleen, ja työnantajan tulee mahdollistaa asian jälkipuinti tarvittaessa. Avoin ja luottamuksellinen keskustelu mahdollistaa paluun normaalin työarkeen nopeammin.

 • Esihenkilö huolehtii ja ilmoittaa työntekijän menehtymisestä palkanlaskentaan, työterveyshuoltoon ja muille työhön liittyville tahoille.

 • Menehtyneen työntekijän tehtävät ja vastuut on järjesteltävä uudelleen, jotta #työyhteisö voi jatkaa toimintaansa mahdollisimman sujuvasti. Tämä voi tarkoittaa tehtävien jakamista muiden työntekijöiden kesken tasaisesti tai uuden #työntekijä n palkkaamista.


4. Tukitoimet ja pitkän aikavälin vaikutusten hallinta

Työyhteisön toipuminen vie aikaa, ja työnantajan on tärkeää varmistaa, että tukea on saatavilla myös pitkällä aikavälillä. Jatkuva #tuki ja seuranta ovat avainasemassa, jotta työyhteisö voi palata normaaliin arkeen.


 • Esihenkilön on hyvä kertoa työyhteisölle, minkälaisia tukitoimia on tarjolla tukea tarvitseville. Suru työyhteisössä -tilanteessa tukitoimia voivat olla yhteinen työnohjaus, työterveyshuollon psykologikäynnit, keskustelut esimiehen kanssa yms. Kannattaa varmistaa työterveyshuollosta myös puhelintuen mahdollisuus akuutissa kriisitilanteessa.

 • Esihenkilön on tärkeää painottaa, että tuen pyytäminen ei ole heikkoutta ja tuen pyytäminen ei vaikuta negatiivisesti työntekijän työelämästatukseen. #Esihenkilö n on hyvä painottaa keskustelujen luotettavuutta.


Työnantajan tai esihenkilön rooli työyhteisön jäsenen kuoleman kohdatessa on erittäin tärkeä. Empaattinen ja välittävä johtaminen vahvistaa työyhteisöä pitkällä aikavälillä. Työnantajan osoittama tuki ja ymmärrys luovat vahvempaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parantavat työpaikan ilmapiiriä. 🖤


Suru työyhteisössä 🖤
Suru työyhteisössä 🖤

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page