top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Tuleeko sinusta uusi etätyön osaaja tai johtaja?

Nyt vallalla olevat poikkeusolot ovat tuoneet uusia haasteita työhön ja johtamiseen. Työnantajalla on edelleen omat velvollisuutensa, mutta johtaminen on vaatinut uudenlaista näkökulmaa sekä osaamista monessa yrityksessä. Olen pohtinut viimeisen parin viikon ajan, että on mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon tulevaisuudessa on etätyötä enemmän kuin ennen korona-aikaa. Onko etätyö tullut jäädäkseen sinun työhösi?


Mietin myös yhtenä päivänä, tullaanko tulevaisuudessa hakemaan ihan uusilla tehtä

villä ihmisiä? Tuleeko yhdeksi uudeksi osaamiseksi etätyön osaaminen tai etätyön johtaminen?

Etätyö vaatii työskentelyssä itsenäisyyttä, omaan työhön tarttumista ja uskallusta tehdä myös osittain nopeammassa tahdissa päätöksiä. Johtajalta vaaditaan uudenlaisia johtamis- ja vuorovaikutustaitoja. Hänen täytyy myös osata enemmän luottaa tekijöihin. Monelle johtajalle tämäkin on uusi tilanne. Vastuunjakoa on osattava delegoida aivan eritavalla. Viestintä myös korostuu erityisesti etätyön johtamisessa. Jos esimies tai johtaja yrittää pelkästään raporttien kautta johtaa, saattaa tämä antaa työntekijöille kuvaa epäluottamuksesta heitä kohtaan. Sääntöjä ei voi keksiä koko ajan uusia, vaan samat säännöt tulisi pitää voimassa kuin normaalistikin. Näyttää luottavansa työntekijöihin.


Se mikä minusta korostuu erityisesti etätyössä on tavoitteet ja tehtävien selkeys. Yhteydenpito ja sen säännöllisyys. Suunnitelmallisella yhteydenpidolla on todella suuri merkitys etätyössä oleville ihmisille ja tiimeille. Eikä voi olla miettimättä vastuunjakoa työporukan sisällä, jos kaikki ovat etänä, täytyy vastuunjaon olla selkeästi jaettu. Etätyössä säännöllinen lyhyt etäpalavereiden pitäminen on avainasemassa, jolloin kaikki tietävät mitä tehdään, kuinka edetään ja mitkä ovat tavoitteet. Paljon on kirjoitettu arjen rutiinien merkityksestä etätyössä. Itsekin allekirjoitan tämän. Arjen rutiinit antavat turvallisuuden tunnetta ja saavat toimimaan. Pelkästään se, että pukeutuu, ”lähtee töihin” ja jaksottaa työntekemisen tuo säännöllisyyttä. On niin helppo vetkutella kotona tekemisen aloittamisesta. Työpäivien rajat myös häilyvät todella helposti. Olen itse opetellut yrittäjänä pitämään kelloaikoja työnteolle, jotta työpäivä ei veny pituudeltaan kohtuuttomasti. Etätiimin kanssa pitäisikin sopia selkeät työajat, milloin aloitetaan ja lopetetaan. Tulevaisuus on uusien hyvien toimintamallien kehittämistä jokaisella yrityksellä, ja korona on saattanut pakottaa jo tähän. Etätyö voi olla hyvinkin motivoivaa ja innostavaa, mutta uskon että monet jo odottavat pääsevänsä välillä myös työpaikalle. Näiden sopiva miksaus saattaa olla se tulevaisuuden innostava työpaikka niille yrityksille, joille se on mahdollista.


.

13 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page