top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Työelämän eri vaiheiden vaikutus työnhakuun

Ikäsyrjintä kuumentaa tunteita ja on pitkän aikaa aiheuttanut paljon keskustelua. Yhdenvertaisuuslaki kieltää ikäsyrjinnän, mutta sitä voi olla haasteellinen todistaa. Ajatusmalli siitä, että ikääntyvä tai sanotaanko kokeneessa iässä oleva työntekijä ei olisi tuottava, ei pidä paikkaansa. Moni yli 50-vuotias työntekijä haluaa tehdä vielä uraansa ja oppia uutta. Hänellä on elämänkokemusta ja osaamista kertynyt aika tavalla matkan varrella. Hänellä on kärsivällisyyttä, keinoja analysoida asioita sekä tekemistään. Pitkä kokemus hyödyntää myös uudenoppimisessa, joten se ei pidä paikkaansa että 50+ työntekijä ei pysty oppimaan samalla tavalla kuin nuorempi.


Meidän kaikkien tulisikin olla kiinnostunut ikäsyrjinnän ehkäisemisestä, koska me kaikki vanhenemme koko ajan. Tältä ei välty meistä kukaan. Osittain ikäsyrjintää saattaa aiheutua pelkästään rakenteellisista seikoista. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeiden kustannusjaosta työnantajan velvollisuuden osalta. Saatetaan myös pelätä ikääntyvän työntekijän sairastavan enemmän kuin nuorempi työntekijä.


Elämän erilaiset vaiheet voivat myös aiheuttaa syrjintää työnhakijoille. Nuorten naisten osalta syrjintää saattaa kohdistua myös lapsettomiin, potentiaalisessa lastentekoiässä oleviin naisiin. Tässäkin vaikutuksia saattaa olla mahdollisten vanhempainvapaiden kustannusten jaosta. Toki tänä päivänä myös isät ovat enenevässä määrin alkaneet jakaa vanhempainvapaan käyttöä.


Nähdäänkö kokenut työntekijä enemmän kustannuseränä kuin tuloksentekijänä?

Pitäisikö systeemiä muuttaa niin, että se kannustaisi organisaatioita työllistämään ihmisiä yhä vanhempana? Minusta pitäisi. Viisautta ja ihmisen kokemusta kannattaa arvostaa. Hiljainen tieto saattaa olla hyvinkin arvokasta yritykselle. Sitä vain on joskus vähän vaikea mitata.


Moni nuori työntekijä saa apua ja neuvoja kokeneemmalta konkarilta ja oppii niitä tietoja-taitoja joita ei ehkä opi lukemalla kirjoja. Moni ikääntyvä työntekijä nauttii työstänsä ja jaksaa joustaa tarvittaessa. Ei ole enää lapsia odottamassa ruokaa heti työajan päätyttyä tai kiiruhtamista tarhan porteille. Moni ei odota eläkkeelle pääsyä kuin kuuta nousevaa jo 55 vuoden iässä. On aikaa itselle ja omalle kehittämiselle sekä paljon halua oppia vielä uutta. Tässä iässä voi rakentaa vielä itselleen vaikka ihan uuden uraputken.


Syrjintää voi tapahtua myös nuorille

Nuorella ei ole vielä kokemusta, eikä riittävästi näyttöä työelämästä. Hän saattaa kokea myös syrjintää ikänsä puolesta. Enemmin palkataan se kolmekymppinen kuin juuri koulusta valmistunut. Kolmekymppisellä kun kuvitellaan olevan jo paljon kokemusta, osaamista viideltä eri alalta ja valtava palo tehdä töitä ilman suuria korvauksia. Nuori ei omaa vielä mielestämme riittävästi kokemusta.


Pelkän iän perusteella tehty johtopäätös ei kannata. Ikää tärkeämpää on katsoa hakijan osaamista ja soveltuvuutta kokonaisuutena avoimeen tehtävään. Aina pitäisi unohtaa ennakkoluulot ja ottaa ihminen ihmisenä, on hän sitten minkä ikäinen tai millaisessa perhetilanteessa tahansa. Voi käydä niinkin, että paras kultajyvänen jääkin palkkaamatta stereotyyppisten ennakkoluulojen takia.


Tulevaisuuden työelämä huomioi kaikenikäiset työntekijät ja menestyy

Tulevaisuuden työelämässä ikä ei määrittele sitä kuinka hyvä tai huono on työntekijänä.

Tulevaisuuden tulokset tehdään tulevaisuuden työntekijöillä ja hyvällä johtamisella. Aidosti monimuotoinen työyhteisö rakentaa menestyvän, suotuisan ja motivoituneen organisaation. Monimuotoinen työyhteisö tekee tuloksia innostuneesti tavoitteiden eteen ja hyödyntää eri ikäisten ihmisten vahvuuksia työpaikalla. Kokemusta ei organisaatio saa mistään muualta kuin organisaation sisältä tai palkkaamalla ulkopuolelta.


Seuraavassa blogissani kerron vinkkejä, joiden avulla helpotat työnhakuasi ja uuden työpaikan saamista.
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page