top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Työelämätaidot ovat parhaillaan yhteen hiileen puhaltamista ja yhdessä tekemistä

Digitaalisaation myötä luovan ajattelun rooli korostuu jatkuvasti enemmän. Dataa on valtavan paljon ja sitä pitää osata analysoida sekä suodattaa. Työelämätaidoissa tietotyöläinen tarvitsee tilaa ajatella sekä hallinnan tunnetta kaiken datan keskellä. Aikaansaamisen tunne saattaa kärsiä kaiken eripuolelta puskevan datan määrän kanssa. Ihminen tarvitsee aikaansaamisen tunnetta. Se palkitsee ja antaa lisää motivaatiota. Työelämätaidot auttavat pärjäämään missä tahansa ammatissa ja helpottavat myös omaa jaksamista. Ne ovat perustaitoja eivätkä katso alaa.


Tässä viisi vinkkiä kuinka parannat edellytyksiäsi työelämässä ja työelämätaitojasi


1. Neuvottelutaidoista on aina hyötyä. Niin työn haussa, työpaikalla, asiakastilanteissa. Uuden työpaikan haussa nämä ovat taitoja joiden kautta edistät omia mahdollisuuksiasi. Neuvottelutaitoja voi aina kehittää. Perehtymällä asioihin, työpaikkaan, työnantajaan, alaan, asiakkaisiin jne. eli hankkia tietoa. Tämä on valmistautumista. Mikäli haluat neuvotella palkastasi ja sen korotuksesta, siihen on hyvä olla perusteet. Kun valmistaudut perustelemaan pyyntösi eli neuvottelet asiasta, saatat onnistua paremmin saamaan haluamasi.


2. Ajankäytön hallinta ja sitä kautta itsensä johtaminen on yksi tärkeimmistä taidoista työntekijän osalta. Ajankäytöllä voidaan tehostaa työpanosta, maksimoida tuottavuus ja myös tehdä laadullisesti hyvää työtä. Siksi ajanhallintataidot kiinnostavat usein työnantajaa ja ovat tärkeä työelämätaito. Ajanhallintaa voi myös opetella. Opettele priorisoimaan tekemistäsi, asioita ja aikatauluttamaan tehtävät tärkeysjärjestykseen. Tähän löytyy myös digitaalisia apuvälineitä, mutta pelkästään jo ”to do listat” ovat tärkeä ajanhallinnan työväline.


3. Tiimityö- ja vuorovaikutustaidot korostuvat tänä päivänä. Kommunikaatio ja sen puute voivat aiheuttaa ongelmia. Kaikkialla tarvitaan vuorovaikutusta, ei sellaista työtä oikeastaan olekaan, jossa ei joutuisi muiden kanssa tekemisiin. Vuorovaikutustaitoja voi aina kehittää. Voit miettiä kuinka kuuntelet muita, oletko läsnä vuorovaikutustilanteissa, esitätkö muille kysymyksiä ja miten suhtaudut jos joku tulee kysymään sinulta jotain tai neuvoja ja apua. Kuinka vastaat? Kiitätkö muita heidän avustaan, tekemisestään? Oletko itse iloinen ja positiivinen ja lisäätkö omalla käytökselläsi hyvää työilmapiiriä?


4. Esiintyminen on myös työelämätaito. Moni ei rakasta yleisön tai isommassa tiimissä esiintymistä, jolloin se voi tuntua jopa epämiellyttävältä. Esiintymistaitoja tarvitaan jo esiintyessäsi yhdelle, kahdelle tai pienelle porukalle. Voit harjoitella esitystä etukäteen. Voit myös hyödyntää vaikka kännykkää videoimalla esiintymisesi. Katselemalla ja kuuntelemalla omaa esiintymistäsi se kehittyy. Tulee helpommaksi ja luontevammaksi. Joissakin tehtävissä esiintyminen on tehtävän hoitamisen kannalta olennaista, toisissa tehtävissä taas vähemmän. Tässäkin voimme tehdä itse valintoja työtehtävien suhteen mihin hakeudumme.


5. Pysytkö ajanhermolla? Imetkö tietoa asioista ja osaamisesi kehittämiseksi? Itsenäinen alan tiedon hakeminen on aina mieleen työnantajalle. Oman osaamisen kehittäminen on tärkeä työelämätaito. Kuka tahansa voi etsiä lisää tietoa, se on helppoa tänä päivänä. Lukea ja etsiä netistä, kirjoista, käydä koulutuksissa ja verkostoitua muiden kanssa mielipiteiden ja tiedon vaihtoa varten. Seuraa alan ammattilehtiä, kuuntele podcasteja. Lue alan ihmisten blogeja, katso videoita ja seuraa somessa keskusteluja mahdollisuuksien mukaan.


Asenne ja työelämätaidot kumpuavat sinusta itsestäsi sekä tavasta joilla maailmaa katsot. Työnantajien silmissä hyvällä asenteella tarkoitetaan sitä, että olet innostunut, kiinnostunut ja haluat oppia. Näe siis työelämätaidot mahdollisuutena, kartoita kokemuksiasi ja innostu tekemisestä. Näillä jo teet hyviä vaikutuksia työnantajaan.
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Komentarze


bottom of page