top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Työnhakijan, rekrytoivan työnantajan ja rekrytoijan vastuullisuus rekrytointiprosessissa 💎

Vastuullisuus on tämän päivän ”sana”. Jo pitkään on puhuttu yrityksien ja työnantajien vastuullisuudesta ja mitä se arjessa tarkoittaa. Mitä vastuullisuus yrityksessä ja sen toiminnassa tarkoittaa riippuu luonnollisesti myös toimialasta ja mitä tuotteita tai palveluita yritys tuottaa ja myy.


Itselläni vastuullisuus omassa työssäni rekrytoijana ja headhunterina tarkoittaa rehellisyyttä ja avoimuutta niin tilaajayritystä kuin työnhakijaa kohtaan rekrytointien ja hakuprosessien jokaisessa vaiheessa. Vastuullisuus välittyy myös aitona välittämisenä, kuunteluna ja keskustelukumppanina toimimisena myös hankalissa tilanteissa.


Vastuullinen rekrytointi antaa positiivisen kokemuksen hakijalle vahvistaen hänen itsetuntoaan sekä ohjaa ehkä tulevaisuudessa hakemaan oman osaamisen vahvistamiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Yritykselle hyvin toteutetun ja työnantajakuvaa vahvistavan rekrytoinnin, joka rakentaa yrityksen imagoa sekä herättää kiinnostusta yritystä kohtaan.


💎 Calmenin rekrytointiprosessissa vastuullisuus tarkoittaa, sitä että:

· osaamiskartoitus ja tarvemäärittely tehdään totuudenmukaisesti ja hakuilmoitus mahdollisimman konkreettiseksi

· yhteydenottoihin vastaaminen hakijoille hoidetaan kaikissa rekrytoinnin eri vaiheissa

· haastatteluissa vastuullisuus merkitsee jokaiseen henkilöön yksilöllistä perehtymistä ilman, että annetaan henkilön taustan, iän tai sukupuolen vaikuttaa valintoihin sekä kiinnostukseen hakijaa kohtaan

· realistista analysointia yritykselle kuinka haastateltavat hakijat soveltuvat haettavaan tehtävään ja yritykseen. Löytää oikeanlainen ihminen oikeaan tehtävään.

· rekrytoinnin jälkiseuranta on osa vastuullista toimintaani jokaisen prosessin osalta. https://www.calmen.fi/vastuullisuus


Paljon käydään keskustelua viestinnän tärkeydestä ja oikea-aikaisuudesta hakuprosessissa. Harmillisia ovat tarinat, joissa hakijat kertovat, etteivät saaneet mitään palautetta hakemuksen jättämisen jälkeen rekrytointiprosessista. Tai tarinat, "kävin haastattelussa ja sen jälkeen en kuullut mitään koko hausta".


​ 💎 Mitä työnhakijan vastuu rekrytointiprosessissa voisi tarkoittaa?

Työnhakijalla, kuka on päättänyt hakea uutta työpaikkaa tai uusia haasteita, on monesti useampi haku menossa yhtäaikaisesti. Ja niin pitääkin olla. Mutta niin sanotusti ”haulikolla ampuen” ei ehkä kannata työpaikkoja hakea.


Itselleni on tullut välillä vastaan hakuprosesseissa tilanteita, joissa työhakemuksen lähettänyt hakija ei vastaa avoimeen tehtävään liittyvään ensimmäiseen eikä toiseenkaan yhteydenottoon. Tai hakuprosessin edetessä ja ensimmäisten keskusteluiden jälkeen on täysi hiljaisuus eikä yhteydenottoon vastata puhelimitse eikä tekstiviestillä. Tai hakija ilmoittaa kalkkiviivalla ennen ensimmäistä työpäiväänsä, ”en otakaan tehtävää vastaan”. Jos tehtävä ei enää kiinnostakaan tai on ehtinyt jo ottaa vastaan toisen tehtävän, voi hyvin laittaa lyhyen viestin sen enempää selittelemättä ”En ole enää kiinnostunut kyseisestä tehtävästä”. Näin muut hakuprosessin osapuolet pääsevät haussa eteenpäin.


💎 Kannattaa olla rehellinen omasta osaamisestaan hakuprosessissa

Toinen ehkä harvemmin, mutta välillä esiin tuleva asia hakuprosessissa on hakijan rehellisyys omasta osaamisestaan. Oman osaamisen esittäminen muuksi kuin se todellisuudessa on, syö luottamuksen työntekijän ja työnantajan väliltä ilmi tullessaan. Lisäksi nämä tilanteet ovat tosi kurjia molemmille osapuolille ja päättyvät usein koeajalla työsuhteen päättämiseen. Kaikki osaamisia ei voi aina testata, eikä ole järkevääkään.


Harvoin kukaan hakija täyttää kaikkia kriteereitä, jotka työpaikkailmoituksessa on kerrottu. Hakijan osaaminen on yksi osa-alue, jota punnitaan tehtävää täytettäessä, mutta lisäksi punnitaan asennetta ja motivaatiota jne. Jos jollakin osa-alueella hakijalla on omasta mielestään kehitettävää, voi sen avoimesti tuoda esiin. Ja aina voi opetella tai kehittää puuttuvaa osaamista. Pointti on siinä, että uskaltaa rehellisesti ja totuudenmukaisesti kertoa omasta osaamisestaan ja tilanteestaan.


💎 Vastuullinen työelämä luodaan yhdessä. Jokainen prosessissa mukana oleva on vastuussa omasta tekemisestään yhteisen hyvän puolesta. Avoimella ja rehellisellä keskustelulla saadaan paljon aikaiseksi hyvää ja ratkaistua asioita sekä voidaan välttyä kalliilta virherekrytoinnilta. Mitä sinulle vastuullisuus tarkoittaa rekrytointiprosessissa?Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page