Työllistä taidollla -palvelut

 

Huom! Uusien asiakkaiden ilmoittautuminen palveluun on alkaa 1.8.2022 alkaen. 

Mietityttääkö uuden henkilön palkkaaminen yritykseesi? Millainen tapa työllistää uusi työntekijä yritykseesi olisi juuri Sinun yrityksellesi sopiva vaihtoehto? Apua ja tukea saat Työllistä taidolla -palvelusta.

 

Palvelun tarjoaa TE-toimisto

Työllistä taidolla on maksuton palvelu yritykselle, jossa yrittäjä saa neuvontaa työvoiman hankkimisesta ja työnantajana toimimisesta.

 

Tavoitteena on, että yrittäjä pääsee eteenpäin työntekijän hankkimisessa ja mahdolliset työsuhteet tai sopimussuhteet alkavat hyvin. Palvelua yksilöidään sen mukaan, minkälainen työvoiman hankkimisen tapa sopii yrityksen tilanteeseen parhaiten.

Palvelun teemoja

 

Palvelun teemoja ovat mm. rekrytointi, työn ostaminen tai vuokraaminen, työsopimusten tekeminen tai sopimukset työn hankkimisesta. Palvelun kautta yrittäjä saa neuvontaa työnantajan velvoitteista ja oikeuksista työvoiman löytämiseen sekä työllistämiseen liittyviin taloudellisiin tukiin. Palvelun tuottajan kanssa voidaan pohtia ja käydä läpi mitkä asiat vaikuttavat ja miten työnantajakuvaan tai mitä kannattaa huomioida työpaikkailmoitusta laatiessa. Myös julkiset ja yksityiset työllistämiseen liittyvät palvelut ovat yksi palvelun teemoista.

Mitä palvelu pitää sisällään?

 

Palveluun sisältyy tilanteen kartoitus ja sen pohjalta henkilökohtaista neuvontaa yhteensä noin 3-5 tuntia. Palvelussa voi olla mukana 6 kuukautta, ja prosessin aikana heränneitä kysymyksiä voi esittää tänä aikana palveluntuottajalle. Lisäksi osallistuja saa käyttöönsä laajan ohjepankin ja henkilökohtaisen kirjallisen suunnitelman etenemisensä tueksi.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

 

Maksuton palvelu on suunnattu yksinyrittäjille ja pienille yrityksille, joilla olisi tarvetta työllistää tai teettää työtä, ja jotka tarvitsevat aiheeseen liittyen konkreettista neuvontaa tai jotka ovat tuoreita työnantajia ja toivovat neuvoja työnantajuuteen liittyen.

Miten ilmoittaudun palveluun?

 

ELY on solminut sopimuksen palvelun tuottamiseksi 10 yrityksen kanssa. Yksi 10:stä  palveluntuottajasta on DTO, Susanna Sakko. Calmen HR-palvelut Oy, Salme Kortelainen toteuttaa valmennusta yhteistyössä DTO:n kanssa. Mikäli päätät heti ilmoittautua palveluun, valitse palvelun tuottajaksi DTO ja lisätietoihin Calmen HR-palvelut Oy.

 

Kaikki palvelun tuottajat ja ilmoittautumislinkin palveluun 1.8.2022 alkaen löydät TE-palveluiden sivuilta.