top of page
Työhyhteisösovittelu_Salme_Kortelainen.jpg

 Millaisia asioita voidaan 
sovitella työpaikalla? 

Työyhteisösovittelulla apua työyhteisölle 

Työyhteisösovittelu toimii sillanrakentajana 

parempaan työyhteisön toimivuuteen,

jossa vuorovaikutus kehittyy ja työn tulokset paranevat.

Rekryrointipalvelut
 • Muutostilanteista aiheutuva erimielisyys tai ristiriitatilanne

 • Epätasainen työnmäärän jakautuminen – työuupuminen

 • Joku työyhteisön jäsenistä kokee epäasiallista kohtelua tai kiusaamista

 • Joku työntekijä käyttää työaikaa väärin– aiheuttaa närää työyhteisössä

 • Esihenkilön ja alaisen väliset konfliktit

 • Esihenkilön vallan väärinkäytöstä aiheutuvat ristiriidat

 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet

 • Erilaiset vuorovaikutusongelmat & yhteistyöongelmat

 • Kuppikunnat, puhumattomuus, pahansuopaisuus

 • Irtisanomistilanteet

Lecture

Työyhteisösovittelun vaiheet

 1.  Maksuton alkukartoitus 

 

 • Kartoitetaan yhdessä tilanne ja selvitetään kuinka voin auttaa työyhteisöänne työrauhan palauttamisessa. 

 • Tilanteen analysointi.

 

 

 2.  Toimeksiantokeskustelu 

 

 • Toimeksiantaja;  voi olla esimerkiksi esimies, HR, yrityksen omistaja.

 3.  Infotilaisuus 

 

 • Kaikille, jotka osallistuvat sovitteluprosessiin.

 4.  Yksilötapaamiset 

 

 • Jokainen osallistuja yksitellen.

 5.  Yhteistapaaminen 

 

 • Kaikki osallistujat yhdessä. 

 6.  Sopimus 

 

 • Tehdään osallistujien kesken yhteisessä tilaisuudessa. 

 • Kaikki osallistujat allekirjoittavat sopimuksen.

 7.  Seuranta 

 

 • Sovitteluun osallistujat 1 – 2 kertaa.

Sovittelupalvelut  S – M – L 

Sovittelu auttaa, kun tilanne on niin solmussa ettei erimielisyyttä, riitaa, ristiriitaa tai konfliktia pystytä omin voimin korjaamaan ja tarvitaan ulkopuolista apua. Tilaa maksuton työyhteisösovittelun kartoitus.

S


PALVELU

• Sopii esim. kahden henkilön välisen vuorovaikutuksen
korjaamiseen – aikaa n.  7 h


• Alkukeskustelu 1 h

• Yksilökeskustelut 1 h x 2 
 
• Yhteinen keskustelu 2 h 
 
• Sopimus 1 h

• Seuranta 1 h 

M


PALVELU

• Sopii esim. tiimin vuorovaikutuksen tai ristiriitatilanteen

 korjaamiseen – aikaa 15-17 h


• Alkukeskustelu 1 h

• Yksilökeskustelut 1,5 h x 5 (sisältyy 5 henkilöä), lisähenkilöt veloitetaan tuntihinnalla  
 
• Yhteinen keskustelu 3-4 h 
 
• Sopimus 1-2 h

• Seuranta 1 h  x 2 krt 

L


PALVELU

• Sopii esim. tiimin vuorovaikutuksen tai ristiriitatilanteen tai konfliktin 

 korjaamiseen – aikaa 20-22 h joka sisältää esimiehen sparrauksen ja tuen sovittelun päätyttyä


• Alkukeskustelu 1 h

• Yksilökeskustelut 1,5 h x 5 (sisältyy 5 henkilöä), lisähenkilöt veloitetaan tuntihinnalla  
 
• Yhteinen keskustelu 3-4 h 
 
• Sopimus 1-2 h

• Seuranta 1 h  x 2 krt 

• Esimiehen tuki 2h x 2-3 krt

työyhteisösovittelu Calmen HR-palvelut.jpg

 Sovittelun hyödyt – sovittelun jälkeen 

 • Puhumalla ratkaistu erimielisyys tuo työrauhan työpaikalle

 • Saadaan katkaistua puheilta siivet

 • Työyhteisössä avoimuus ja yhteistyö lisääntyy

 • Ristiriidan ratkaisun jälkeen ilmapiiri tervehtyy ja paranee

 • Hyväksyä ja huomioidaan paremmin toisen erilainen näkökulma asioihin

 • Mietitään myös omaa vaikutusta tapahtuneeseen

 • Usko tulevaisuuteen ja parempaan työyhteisöön lisääntyy

 • Säästetään euroja kun työntekijät voivat keskittyä työhönsä. 

Calmen HR-palvelut Salme Kortelainen

Ota yhteyttä, niin selvitetään kuinka voin auttaa työyhteisöänne työrauhan palauttamisessa. Työyhteisösovittelun kartoitus on maksuton!

Salme Kortelainen, CEO

Calmen HR-palvelut Oy

+358 44 507 5523

salme.kortelainen@calmen.fi

www.linkedin.com/in/salmekortelainen/

bottom of page