top of page
Rekryrointipalvelut

Calmen HR-palvelut

Vastuullisuus

Vastuullisuus on yritykseni toiminnan perusasioita työskennellessäni. Vastuullisuus näkyy asiakkaille työssäni. Se tarkoittaa jokaisen toimeksiannon yksilöllisyyttä, asiakkaiden tarpeista toteutettua ja yksilöllisesti suunniteltua toteutusta. Haluan olla yrityksen yhteistyökumppani ja auttaa heitä menestymään sekä tekemään oikeita ratkaisuja vastuullisesti. Asiakkaan työnantajakuvan edistämisen rekrytointiprosessin aikana on aina osa minun tehtävääni. 

Asiakkaalle vastuullisuus näkyy heti alusta lähtien jokaisen rekrytoinnin työprosessin toteutuksessa. Vastuullisuuden tulee mielestäni näkyä sekä yritykselle että hakijoille. Rekrytointiprosessissa vastuullisuus tarkoittaa, että

 

  • osaamiskartoitus ja tarvemäärittely tehdään totuudenmukaisesti ja hakuilmoitus mahdollisimman konkreettiseksi

  • yhteydenottoihin vastaaminen hakijoille hoidetaan kaikissa rekrytoinnin eri vaiheissa 

  • haastatteluissa vastuullisuus merkitsee jokaiseen henkilöön yksilöllistä perehtymistä ilman, että annetaan henkilön taustan, iän tai sukupuolen vaikuttaa valintoihin sekä kiinnostukseen hakijaa kohtaan 

  • realistista analysointia yritykselle kuinka haastateltavat hakijat soveltuvat haettavaan tehtävään ja yritykseen. Löytää oikeanlainen ihminen oikeaan tehtävään.  

  • rekrytoinnin jälkiseuranta on osa vastuullista toimintaani jokaisen prosessin osalta. 

Vastuullinen rekrytointi antaa positiivisen kokemuksen hakijalle vahvistaen hänen itsetuntoaan sekä ohjaa tulevaisuudessa hakemaan oman osaamisen vahvistamiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Yritykselle hyvin toteutetun ja työnantajakuvaa vahvistavan rekrytoinnin, joka rakentaa yrityksen imagoa sekä herättää kiinnostusta yritystä kohtaan. 

Hyvin toteutettu rekrytointi rakentaa yrityksen huomisen tulevaisuutta.

bottom of page