top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Elinikäinen oppiminen on osa arkeamme

Näin vuoden alussa moni meistä miettii mitä tulevalta vuodelta haluaa tai mitä haluaa saada aikaan? Tai mitä uutta haluaa oppia kuluvana vuonna? Jäin pohtimaan, mitä oppiminen sitten on ja millä eri tavoin voi oppia uusia kiinnostavia asioita. Tilastokeskuksen sivuilla on määritelmä elinikäisestä oppimisesta, ja siinä sanotaan näin: elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea elämän aikana tapahtuvaa oppimista, jonka tarkoituksena on kehittää yksilön tietoja, taitoja ja kykyjä henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa tai sosiaalisessa elämässä ja/tai työelämässä. Oppiminen on jokaisen ulottuvilla ja aina se ei tarkoita, että on mentävä koulun penkille. Sekään ei ole huono ajatus, mutta jos se ei ole mahdollista tai sovi juuri nyt sinulle, niin oppiminen ei suinkaan tapahdu vain koulussa.


Elinikäinen oppiminen tarkoittaa sitä, että yksi tehokkaimmista oppimisen keinoista on päivittäinen työnteko ja työssä oleminen. Sosiaalisessa kanssakäymisessä oleminen muiden ihmisten kanssa sekä ihan kaikki se arkinen kotona oleminenkin ja siellä erilaisten asioiden tekeminen on osa oppimistamme. Kaikki taidot, joita opimme niin nuorena kuin kokeneempanakin, auttavat meitä työelämässä. Oppimista tapahtuu jatkuvasti ja muuttuva maailmamme myös opettaa meitä koko ajan. Tuskin meistä kukaan pystyy välttämään oppimista tämän päivän yhteiskunnassa. Aina emme vain tiedosta oppivamme. Toimintaympäristöt ympärillämme kehittyvät ja muuttuvat, ja joudumme oppimaan, jotta pysymme mukana. Toimialoilla tapahtuu muutoksia ja alan ihmisten on pakko oppia sekä kehittyä ja kehittää, jotta yritykset pysyvät kilpailukykyisenä.


Elinikäinen oppiminen on kiinni omasta motivaatiosta, innostuksesta ja asenteesta sekä uteliaisuudesta uusia asioita ja ilmiöitä kohtaan. Jos asenne on että en minä kuitenkaan opi, niin ei varmasti opikaan. Kun nostaa tuntosarvet ylös, seuraa, tutkii ja katselee uteliaana ympärilleen niin varmasti oppii. Kaikkea ei aina voi oppia kerralla, mutta kaikki kyllä oppivat aivan varmasti jos vain haluavat. Aikuisilla ihmisillä työympäristö on paikka missä vietetään paljon elämästä aikaa, ja se on yksi oppimispaikka aikuisen ihmisen kohdalla. Tulevaisuuden yhteiskunta tulee vaatimaan yhä enenevässä määrin meiltä ihmisiltä erilaisia taitoja. Kun opimme, vahvistamme koko ajan osaamistamme ja omia mahdollisuuksiamme pysyä innostuneina tekemiseemme. Oppiminen innostaa, ja tuo hyvän olon tunnetta.


Oppiminen palkitsee itseämme ja mieltämme nopeasti. Antaa tunteen minä opin ja osasin. Tämä tuo hymyn huulille ja hyvälle tuulelle sekä motivoi jatkamaan. Päivän aikana työpaikalla voi kokea monta kertaa oppimisen ilon tunnetta. Innostava ja hyvä työympäristö lisää oppimisen mahdollisuuksia jokaisen ihmisen kohdalla. Kun ihmiset oppivat koko ajan, kehittyy yrityksen osaamistaso harppauksin eteenpäin. Oppimisen kautta ihmiset kehittävät uudenlaisia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja. Työnteko tehostuu ja innostus työtä kohtaan lisääntyy.

Oppimisen tunnetta synnyttää myös monet aivan arkiset asiat. Jo pelkästään hyvän valokuvan nappaaminen kännykällä voi aiheuttaa tunteen oppimisesta. Sain upean kuvan ja ymmärsin kuinka se tehdään. Voin katsoa kuvaa useampaan kertaan ja todeta, että minä onnistuin kuvaamaan hyvän kuvan. Tämä ruokkii halua kuvata lisää, oppia enemmän kuvaamista. Harrastukset usein ruokkivat hyvänolon tunnetta oppimisen tunteen kautta. Harrastukseen jää koukkuun, kun kokee kehittyvänsä, osaavansa paremmin ja oppivansa paremmaksi.


Uskalla sinäkin kokea oppimisen iloa, anna siihen oikein lupa itsellesi. Ei tarvitse tehdä mitään ihmeellistä. Voit vain joka päivä listata asiat joita koit tänään oppivasi. Voit mennä huomenna töihin ja miettiä, mitä uutta voin tänään oppia työssäni ja tekemisessäni? Voinko tehdä jotain asioita toisin? Voinko oppia joltain toiselta työpaikalla jotain mistä on hyötyä minun työhöni? Ihan nämä yksinkertaiset kysymykset jos tekee joka aamu töihin mennessä itselleen, alkaa pian huomata haluavansa oppia jotain joka päivä. Alkaa tulla enemmän tietoiseksi omasta oppimisesta sekä kehittymisestä.


Voidaan hyvin, pysytään terveinä ja pidetään uteliaisuutta yllä uusia asioista kohtaan sekä opitaan joka päivä jotain uutta.20 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page