top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Minun tehtävänäni työyhteisösovittelijana on toimia sillanrakentajana työyhteisössä

Kerroin viime viikolla, että olen kehittänyt uusia palveluita työyhteisösovitteluun. Työyhteisösovittelu on kustannustehokas ja nopea tapa ratkaista erilaisia konfliktitilanteita. Tavoitteena on paremmin voiva, toimivampi sekä motivoituneempi työyhteisö. Parantaa ja kehittää vuorovaikutusta sekä sitä kautta saada ihmiset puhaltamaan yhteen hiileen työyhteisössä.


Millaisissa tilanteissa työyhteisösovittelua voidaan hyödyntää?


1. Erilaiset muutostilanteet ja niistä aiheutuvat erimielisyydet. Tällaisia tilanteita voi syntyä hyvinkin pienistä muutoksista. Esimerkiksi työhuoneiden vaihtamisesta, työvuorojen jakamisesta, tehtävien priorisoinnista tai ihan vain ihmisten välisestä kommunikoinnista.


2. Erilaiset ristiriitatilanteet, jotka saattavat aiheutua ihmisten välisistä jännitteistä, väärinymmärryksistä, kommunikoinnista tai tehtävien suorittamisesta.


3. Työnsuorittamisessa ja tehtävien vastuuttamisessa voi olla epätasaista työkuormaa, jolloin työmäärä ei jakaudu tasaisesti. Toisinaan myös joku työntekijöistä saattaa käyttää työaikaa väärin ja aiheuttaa närää työyhteisön muissa jäsenissä. Työkuorma voi myös tällöin kohdistua jollekin toiselle tai useammalle työyhteisössä, joka voi aiheuttaa myös työuupumista.


4. Joskus työyhteisössä kohdellaan epäasiallisesti työkaveria. Epäasiallinen käyttäytyminen voi näkyä puhumattomuutena tai sivuuttamisena tai tilanne voi jopa mennä kiusaamisen puolelle.


5. Esihenkilöiden toiminta tai vallankäyttö saattaa joskus aiheuttaa konflikteja. Tämä voi tapahtua vain yksittäisen työyhteisön jäsenen kanssa tai vaikuttaa koko työyhteisöön aiheuttaen ristiriitatilanteita.


6. Sairauspoissaolojen lisääntyessä ja määrien kasvaessa. Poissaolot saattavat myös aiheuttaa närää muissa työyhteisön jäsenissä.


7. Vuorovaikutushaasteita ja –ongelmia sekä yhteistyön tekemisen haasteita voi esiintyä erilaisista syistä. Nämä voivat aiheuttaa erilaisia kuppikuntia työyhteisön sisälle, puhumattomuutta, epäasiallista käyttäytymistä toista kohtaan.


8. Irtisanomistilanteet ja niiden hoitaminen. Näiden tilanteiden jälkeen työyhteisöön jäävien henkilöiden välille voi syntyä erilaisia tunteita, jotka tuottavat ristiriitatilanteita.


Aina ei tarvitse olla vielä konfliktia, mutta jos tilanne mietityttää tai vaivaa, niin silloin se kannattaa ratkaista, jotta konflikti ei pääse syntymäänkään. Mikäli joku asia askarruttaa sinua, voisiko meillä olla tarvetta sillanrakentajalle ratkomaan ja kehittämään työyhteisön hyvinvointia, otahan yhteyttä. Voidaan yhdessä miettiä mitä kannattaa tehdä. Yksin ei kannata aina näitäkään asioita miettiä. Palveluvaihtoehtoja löytyy ja joskus pelkkä keskustelukin auttaa. Katso lisää nettisivuiltani: https://www.calmen.fi/tyoyhteisosovittelu
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page