top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Rakennusalalla tarjolla osaajia tällä hetkellä 💎

Rakennusalan yrityksillä on tällä hetkellä paremmin saatavilla hakijoita avoimiin työtehtäviin kuin vuosi sitten. Kun rekrytoit, panosta kuitenkin rekrytointiprosessiin. Vaikka hakijoita olisi nyt runsaasti, on tärkeää varmistaa, että valitset juuri ne henkilöt, jotka sopivat parhaiten yrityksesi osaamistarpeisiin.


Kuten kaikki tiedämme historia toistaa itseään. Vaikka hakijoita on nyt enemmän, tilanne muuttuu taas tulevaisuudessa, kun kilpailu pätevistä työntekijöistä alkaa taas kiristymään. Siispä on tärkeää säilyttää hyvä maine työnantajana ja tarjota houkuttelevia työskentelyolosuhteita ja etuja, jotta voit pitää kiinnostavat osaajat yrityksessäsi pitkällä aikavälillä.


Hoidatko rekrytoinnin itse vai olisiko ammattilainen kumppanina toimiva vaihtoehto?

Oletko harkinnut, toteuttaisitko rekrytoinnin itse vai antaisitko sen ulkopuolisen rekrytoijan hoidettavaksi? Entä oletko miettinyt mistä kaikesta osaajan rekrytoinnin kokonaiskustannukset muodostuvat? Nämä kustannukset riippuvat useista tekijöistä, kuten tehtävän vaativuudesta, hakijoiden määrästä, käytetyistä rekrytointipalveluista, mainoskustannuksista, haastattelukustannuksista ja siitä, onko yrityksellä oma HR-osasto, joka hoitaa rekrytoinnin sisäisesti, vai ulkoistetaanko rekrytointiprosessi.


Pohditaanpa erilaisia vaihtoehtoja, jos yritys hoitaa rekrytoinnin itse tai ottaa ulkopuolisen rekrytoijan hoitamaan rekrytoinnin yrityksen puolesta. Alla muutamia pointteja:


Aika ja resurssit: Kun yritys hoitaa rekrytoinnin itse, se vaatii aikaa ja resursseja. Mitä useampi henkilö yrityksessä osallistuu rekrytointiprosessiin, sitä enemmän kustannuksia prosessissa syntyy. Kaikki aika, joka käytetään rekrytointiin, on poissa tuottavasta työstä, kuten myynnistä tai asiakaskohtaamista. Tai jopa suuri tilaus voi jää huomaamatta kiireessä. Ulkopuolisen ammattilaisen käyttäminen säästää aikaa, resursseja ja hermojasi.


Osaamista ja verkostoja: Yrityksen itse hoitaessa rekrytoinnin, on talon sisällä hyvä olla osaamista ja tietämystä rekrytoinnin eri vaiheista, kuten osaamisen ja tarpeiden määrittelystä, oikeanlaisia hakijoita houkuttelevasta hakuilmoituksen laadinnasta, tietää missä oikeaan kohderyhmään kuuluvat osaajat ovat, hakijaviestinnästä, hakemusten arvioinnista, haastatteluista ja taustojen tarkastamisesta. Lisäksi on tärkeää, että yrityksellä on laaja verkosto potentiaalisiin hakijoihin. Ammatikseen rekrytointeja tekevällä rekrytoijalla, on valmiina tarvittava osaaminen ja laaja hakijaverkosto.


Kustannukset: Vaikka rekrytointi itse hoidettuna voi aluksi vaikuttaa edullisemmalta, se vaatii aikaa ja resursseja, mikä aiheuttaa välillisiä kustannuksia. Ulkopuolisen rekrytoijan palkkio voi määräytyä haettavan osaajan palkan perusteella. Vaikka rekrytoijan palkkio voi tuntua aluksi kalliilta, ulkopuolisen rekrytoijan avulla sopivat ehdokkaat löytyvät usein nopeammin.


Laatu, asiantuntemus ja työnantajamielikuva: Itse hoidettuna rekrytointiprosessin laatu voi kärsiä kun hoidat rekrytointia kiireessä oman työsi ohessa. Työnhakijat arvostavat hyvin hoidettuja rekrytointiprosesseja, jotka vaativat aikaa ja vaivaa. Hyvin hoidettu rekrytointi lisää yrityksesi hyvää työnantajamielikuvaa. Rekrytoinnin ulkoistaminen pienentää virherekrytointien mahdollisuutta, koska valinta tehdään yhdessä rekrytoinnin ammattilaisen kanssa eli niin sanotusti hakijoita ”kollaa” talon sisäinen että ulkopuolinen henkilö.


Jos tarvitset rekrytoijan tai headhunterin apua rekrytoinneissa, niin ota yhteyttä! Tavoitat minut 📞 044 507 5523.


Rakennusalalla tarjolla osaajia tällä hetkellä

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page