top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Työnantajabrändi on henkilöstöjohtamisen tulos

Yrityksen imago on osa yrityksen omaisuutta. Yritysimago ja yrityksen vahvuudet näkyvät ja rakentavat yritykselle kilpailuetua. Kun imago on mietitty ja harkittu sekä sitä rakennetaan suunnitelmallisesti, tukee se yrityksen toimintaa kehittäen yrityksen elinmahdollisuuksia. Työnantajabrändi on osa yrityksen kilpailukykyä. Vahvan työnantajabrändin omaava yritys saa osaajia hakijoikseen. Hakemuksia tippuu helpommin avoimiin paikkoihin ja saatetaan tehdä myös avoimia hakemuksia tulevista paikoista. Yritys joutuu tänä päivänä kilpailemaan osaajista markkinoilla. Parhaat osaajat voidaan viedä käsistä, koska heidän kauttaan yritys saattaa muuttua kilpailijoitaan huomattavasti houkuttelevammaksi yhteistyökumppaniksi. Työnantajabrändiä rakentamalla sinun yrityksesi voi olla se jo nappaa parhaimmat osaajat.


Kuinka sitten työnantajabrändiä kannattaa rakentaa?

Amazonin perustajan Jeff Bezosin yksi siteerattu kommentti on “Your brand is what people say about you when you’re not in the room. Brändi muodostuu aina ihmisten mielissä. Ihmiset eli käyttäjät tekevät brändin. Brändillä on iso merkitys liiketoimintaan, kun puhutaan tuotteiden ja palveluiden ostamisesta sekä vielä siitä kuinka paljon niistä ollaan valmiita maksamaan. Työnantajabrändiin pätee sama asia. Ihmiset muodostavat kuvan työpaikasta ja sen perusteella tekevät valintojaan mihin hakevat sekä missä yrityksessä haluavat työskennellä. Yrityksen työn lopputulos muodostuu tekemisestä. Varsinkin kun puhutaan palvelualan yrityksistä. Ihan samalla tavalla kaupat, jotka myyvät tuotteita, muodostavat valikoiman, merkkien, palvelun kautta kuvan yrityksestä. Merkitystä on siis yrityksessä työskentelevillä ihmisillä. Ketkä palvelua tarjoavat ja ketkä asiakkaita palvelevat.


Ole kärsivällinen - työnantajabrändi ei rakennu hetkessä

Työnantajabrändi ei rakennu hetkessä. Se vaatii taakseen pitkäjänteistä tekemistä, strategiaa, suunnittelua ja esille tuomista. Palvelutarjooma, osaaminen, prosessi ja palveluhalukkuus sekä –henkisyys vaikuttavat millaista työnantajakuvaa yrityksestä näkyy ulospäin. Johdon tehtävänä on miettiä millaisen kuvan se haluaa yrityksestä rakentaa. Mitä ihmiset puhuvat meistä, kuten Jeff Bezos on kommentoinut.


Tutki & kuuntele

Tarvitaan tietoa siitä millaisia työpaikkoja ihmiset tulevaisuudessa haluavat. Mitä he arvostavat työnantajassa. Henkilöstön tyytyväisyyskyselyjä (tai haastatteluja) kannattaa tehdä ja selvittää mitä juuri meidän yrityksessämme arvostetaan. Millaisena työnantajana meidät koetaan. Entisiltä työntekijöiltä saa myös hyvää tietoa, jos on mahdollista haastatella heitä. Alan opiskelijatkin voivat olla tähän hyvä ryhmä, koska he ovat niitä tulevaisuuden työntekijöitä. Kun tiedät millaisia työntekijöitä haluat, on helpompi lähteä luomaan työnantajabrändiä.


Suunnittele ja rakenna työnantajakuvaasi

Laadi strategia ja mieti mitkä ovat erottumistekijät yrityksessäsi. Voit myös bencmarkata muiden yritysten toimintaa ja millainen työnantajakuva sinulle heistä tulee. Millaisen kuvan ja lupauksen annat potentiaalisille työntekijöille. Mitä kerrot henkilöstöpolitiikasta ja –johtamisesta esimerkiksi nettisivuilla. Ei riitä, että kerrotaan henkilöstön olevan tärkein voimavaramme, kerro lisäksi kuinka se näkyy käytännössä yrityksessä. Potentiaalisilla työnhakijoille tulee kuva siitä, mitä he voivat odottaa työpaikkana sinun yritykseltäsi. Tämä lisää uskallusta hakea. Ihmiset arvostavat tietoa, joka mataloittaa heille kynnystä lähettää hakemus kiinnostavaan yritykseen. Millaisia asioita haluat ja kannattaa tuoda esille rekrytoinnissa sekä esimerkiksi yrityksen ilmoituksissa. Nämä kaikki vaikuttavat työnantajakuvaan.


Älä luota mutu kuvaan työnantajana yrityksestäsi, vaan selvitä millainen se oikeasti on sekä lähde rakentamaan työnantajakuvaa haluamaasi suuntaan.


Jos tarvitset tähän apuja, olen käytettävissä. Analysoin mielelläni sinulle yrityksesi työnantajakuvaa sekä neuvon millaisia korjaavia liikkeitä voit tehdä sen kehittämiseksi.29 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page