top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Vastuullisuus on nyt in

Venäjän hyökkääminen Ukrainaan on jotenkin konkretisoinut sen tosiasian, että mitä vaan voi tapahtua. Kaikkia uhkaavia tilanteita ei saada estettyä tai ratkaistua neuvottelemalla. Ukrainasta välittyvä pelko ja tuska tulivat ihan iholle, vaikka ukrainalaisten taistelutahoakin välittyy tiedotusvälineiden kautta.


Näiden Ukrainasta tulevien uutisten alkaessa vyöryä tiedotusvälineiden kautta, itse alkuun lamaannuin ja tunsin surua ja kauhua. Jäin pohtimaan mitä mahdollisesti laajeneva sota käytännössä omalla kohdallani tarkoittaisi? Ensimmäisenä ajatuksena mieleeni tuli omien jo nuorien aikuisten poikieni joutuminen sotaan. Millaisen pelon vallassa silloin eläisin? Aikani asiaa pohdittuani päätin yrittää tehdä sen minkä itse voin ja vaikutan siihen mihin voin itse vaikuttaa. Näistä sodan aiheuttamista surullisista kauheuksista huolimatta, elämä jatkuu ja eteenpäin pitää mennä.


Missä hyökkäyksen Ukrainaan aloittaneiden ihmisten vastuullisuus ja vastuu tapahtuvista asioista on ja miten se näkyy? Miten yritysten, ihmisten ja vaikuttajien vastuullisuus tulee näkyviin Venäjän hyökättyä Ukrainaan? Miten Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan reagoidaan?


Alla olevan vastuullisuuteen liittyvän jutun ensimmäinen osa oli tarkoitukseni julkaista jo viime viikolla perjantaina, mutta ”Ukrainauutiset” veivät niin paljon huomiotani ja energiaani, että julkaisen jutun tänään.


Vastuullisuus korostuu yhä enemmän ja enemmän

Vastuullisuus on mielestäni korostunut koronan aikana. Se näkyy yhä enemmän tuotteissa ja palveluissa asiakkaille. Vastuullisuus on oikeastaan mukana kaikissa yrityksen eri toiminnoissa. Yrityksellä on vastuu niin asiakaspuolella, tuotteista/palveluista ja henkilöstöstä. Yrityksen vastuullisuus jaetaan kolmeen osa-alueeseen eli taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Vastuulliset yritykset toimivat kestävällä tavalla, ja luovat siitä yritykselle kilpailuetua. Moni yritys joutuu miettimään tänä päivänä strategiaansa sekä kuinka vastuullisuus näkyy, sisältyy siihen ja liiketoimintaan.


Business Finland teetti kyselyn pk-yritysten kestävyysasioiden nykytilasta 2021 https://www.businessfinland.fi/48fb89/globalassets/finnish-customers/news/news/2022/business-finland-kestava-kehitys--kyselytulokset-medialle-.pdf Kyselyn tulosten perusteella kolmannes yrityksistä on sisällyttänyt kestävyystoimet strategiansa ytimeen ja ovat tämän perusteella edelläkävijöitä. Kolmannes yrityksistä kehittää kestävyysratkaisuja tuotteiden ja palveluiden osalta. Yksi kolmannes vasta miettii ja seuraa kestävään kehitykseen määriteltyjä lakeja ja standardeja. Tulokset kiteytti Annabella Polo Business Finlandista https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2022/kysely-pk-yrityksissa-kolmanneksella-liiketoimintastrategia-perustuu-kestavan-kehityksen-ymparille.


Kuinka vastuullisuuden tulisi sinusta näkyä yrityksistä?

Vastuullisuus ja kestävä kehitys lisäävät kilpailukykyä. Asiakas on se joka päättää, ostanko vai enkö. Se olet sinä tai minä. Varsinkin yritysasiakkaat saattavat vaatia yritykseltä näyttöä, kuinka vastuullisuus on otettu liiketoiminnassa huomioon. Ostaminen saattaa jopa jäädä siitä kiinni. Tässä yhteiskunnan tilanteessa, kun katsotaan ympäristön tilannetta, saattaa vastuullisuus nousta jopa yhdeksi tärkeimmäksi päätöksenteon kriteeriksi palveluiden ja tuotteiden ostossa. Vastuullisuus on vietävä seuraavalle tasolle tulevaisuudessa. Meidän on kuluttajina ja yritysostajina yhä enemmän otettava vastuullisuus huomioon päätöksen teossa. Yksinkertaisesti ympäristö, yhteiskunta ja raaka-aineiden rikkaudet eivät muutoin tule kestämään kaikkia tulevia sukupolvia.


Vastuullisuus näkyy talouden hoidossa. Yrityshän pyrkii huolehtimaan kannattavuudestaan ja kilpailukyvystä. Vastuullisuuden näkykulmasta katsottuna se tarkoittaa myös sitä, millaisia vaikutuksia yrityksen toiminnalla on eri sidosryhmille. Kuinka verotus hoidetaan, alihankkijoiden laskut, millaisia sopimuksia tehdään, saako henkilökunta palkkansa ja millaista palkkaa maksetaan. Mistä ostetaan raaka-aineet, missä valmistetaan sekä millainen toimitusketju valitaan.


Talous ja sosiaalinen vastuu kulkevat käsi kädessä

Taloudellisilla toimenpiteillä on vaikutus eri sidosryhmiin. Sosiaalinen vastuu ei ulotu vain henkilökuntaan vaan kaikkiin niihin sidosryhmiin, joita yrityksen ympärillä on. Sosiaalinen vastuu vaikuttaa myös yrityksen työnantajakuvaan. Sosiaalinen vastuu on vastuuta myös työterveydestä ja –turvallisuudesta. Yrityksen henkilöstön osaamisesta ja tasa-arvosta.


Isoissa yrityksissä ja erilaisissa toimitusketjuissa se ulottuu jopa ihmisoikeuksiin. Tästä meillä on hyviä esimerkkejä erilaisista maista missä sosiaalista vastuuta ei valmistaja ole ehkä riittävästi huomioinut, ja yllättäen paljastuu että yrityksen tuotteita valmistetaan lapsityövoimaa hyödyntäen. Toimitusketjua ei ole alun perin riittävästi tutkittu vastuullisuuden näkökulmasta.


Ei se mitään jos minä, pieni yksittäinen ihminen, jätän ostamatta. Entä jos 100 000 tai miljoona muuta ihmistä tekee saman päätöksen. Silloin aletaan puhua jo todella suurista luvuista. Sosiaalisen vastuullisuuden huomiota jättäminen voi pahimmillaan vaikuttaa todella rajusti yrityksen kilpailukykyyn. Tänä päivänä tuskin mikään pysyy salassa.


Sosiaalista vastuuta on myös hyvä asiakaspalvelu, kuinka yritys säilyttää työpaikat alueellaan tai ehkä jopa kasvaa ja palkkaa lisää henkilökuntaa. Kun yritys kantaa veroja maksamalla kortensa kekoon, se vaikuttaa myös yleiseen hyvinvointiin alueella. Se kantaa sosiaalisen vastuunsa alueesta ja sen hyvinvoinnista.


Ympäristövastuuta ei voi unohtaa

Taloudelliset ja sosiaaliset ratkaisut heijastuvat myös ympäristövastuuseen. Eli siihen millaisia ympäristövaikutuksia yrityksen toiminnalla on. Ympäristövastuun kantaminen – ympäristötekojen tekeminen on aina asia joka kannattaa tuoda yrityksestä esille. Vastuullisuus on ympäristön osalta tärkeitä tekoja, ja tästä hyvänä esimerkkinä löytyy monia yrityksiä jotka hyödyntävät kierrätettävää materiaalia tuotteissaan. Koronan aikaan on myös korostunut kotimaisuus. Yritykset ovat tuoneet voimakkaasti esille kotimaisuutta raaka-aineiden sekä valmistuksen osalta. Moni asiakas on halunnut tukea kotimaisuutta, jolloin tätä on kannattanut tuoda viestinnän kautta näkyväksi.

Mihin kotimaisuus vaikuttaa? Se vaikuttaa päästöihin esimerkiksi ympäristön osalta. Päästöt ovat pienempiä tai niitä on vähemmän. Pelkästään logistiikan päästöt jäävät vähemmäksi. Autoteollisuus on ehkä tällä hetkellä suurimmassa murroksessa ympäristövastuun osalta kehittäessään sähköautoilua ja siihen meille sopivia autoja. Osa on jo ilmoittanut luopuvansa muista moottoreista johonkin vuoteen mennessä.


Kyllä minäkin katson ja kiinnitän heti huomiota jos tuotteessa on Avainlippu, joka kertoo minulle että työ on ainakin pääosin tehty Suomessa. Tarkistan myös usein ruokakaupassa paketista ensin missä tuote on valmistettu. Kyllä moni ulkolainen elintarvike jää hyllyyn, jos vain löydän tilalle suomessa valmistettua tai lähiruokaa.


Tehdään yhdessä vastuullisia ratkaisuja niin kuluttajana kuin yrityksissä!Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page