top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Rekrytointi tänään Suomessa?

Oli ilo havaita, Duunitorin kansallisen rekrytointitutkimuksen 2022 mukaan, suomalainen rekrytointi on kehittynyt harppauksittain parempaan suuntaan viimeisten vuosien aikana. Yrityksissä on työnantajabrändin merkitys noteerattu ja brändiä rakennetaan pitkäjänteisesti sekä systemaattisesti. Rekrytoinnin laatu ja arvostus ovat kasvaneet Suomessa. Voit ladata koko tutkimuksen Duunitorin verkkosivustolta.


Tutkimuksen tulos ei vielä tarkoista sitä, että kaikki työ paremman hakija- ja rekrytointikokemusten, että työnantajabrändin eteen olisi jo tehty. Muutoksessa on pystyttävä mukana ajan ja suhdanteiden muuttuessa tulevaisuudessakin. Rekrytointi on kahteen suuntaan tapahtuvaa viestintää. Tutkimuksen mukaan rekrytoinnilla on monessa organisaatiossa edelleen sivustakatsojan rooli.


Mistä sivustakatsojan rooli rekrytoinnissa johtuu?

Jäin pohtimaan mistä tämä johtuu? Yritykset tietävät että tuloksen tekevät motivoituneet ja osaavat työntekijät, mutta eivät huomioi syystä tai toisesta rekrytoinnin olevan osa organisaation strategiaa. Osaamiskartoitusta ei ole tehty organisaatiossa. Ei tiedetä mitä osaamista meillä on ja mitä puuttuu. Mitä meidän tulisi hankkia lisää hoitaaksemme päivittäiset työtehtävät hyvin?

Rekrytointiluvan saatua, lähdetään ehkä vähän hätiköiden liikkeelle rekrytoinneissa. Rekrytoidaan Kallen tilalle uusi Kalle, eikä pysähdytä miettimään alussa, mitä perusvalmiuksia uudella työntekijällä tulee olla, että hän selviytyy työtehtävistä hyvin? Mitä hänen tulee saada aikaiseksi puolen vuoden kuluttua? Entä vuoden tai kolmen vuoden kuluttua?


Rekrytointia hoidetaan niin sanotusti vasemmalla kädellä eikä rekrytoiva esimies ehdi sitoutua kunnolla rekrytointiin. Rekrytointiprosessin aikana saattavat rekrytointia hoitavat henkilöt vaihtua. Rekrytoinnin kuluja halutaan säästää, ja hoitaa rekrytointi itse vaikka osaamista ja aikaa ei ole käytännössä riittävästi. Lopputulos tästä on helposti heikonlainen tai jopa huono hakijakokemus sekä mahdollinen virherekrytointi. Virherekrytointi taas maksaa yritykselle paljon aina ja joka tilanteessa. Asioiden valmistelu ja rekrytointiprosessin hoitaminen on tehtävä riittävän huolellisesti koko prosessin ajan unohtamatta henkilön perehdytyksen merkitystä.


Mitä yrityksemme hyötyy, kun rekrytointi tehdään yhteistyössä osaavan kumppanin kanssa?

Kun päätös rekrytoida uusi henkilö on tehty, voi tilannetta miettiä toisin päin. Mitä yrityksemme hyötyy, jos annamme rekrytoinnin hoidettavaksi ulkopuoliselle? Hakijat arvostavat yrityksiä, jotka oikeasti paneutuvat ja satsaavat työntekijöiden rekrytointeihin. Tällä jo on vaikutusta työnantajamielikuvaan positiivisesti.


Rekrytoija auttaa tarve – ja osaamismäärittelyiden tekemisessä, jonka jälkeen rekrytoiva esimies voi keskittyä pitkälti oman ydintyönsä tekemiseen. Huolella ja ammattitaidolla tehdystä haluilmoituksesta tulee houkutteleva myös ei aktiivisesti työpaikkaa hakeville hakijoille. Hyvin tehty ja mietitty hakuilmoitus puhuttelee juuri sellaisia hakijoita joita tavoitellaan pitäen samalla hakijoiden määrän hallittuna. Hakijakokemus saa positiivisen luonteen, kun kaikki hakijat, myös ei valituksi tulleet pidetään ajan tasalla koko hakuprosessin ajan.


Löydä yrityksellesi sopiva ja paras helmi ammattilaisen avulla. Hän on tottunut lukemaan ja haastattelemaan sekä itsenäisesti että rekrytoivan esimiehen kanssa. Hän tietää mitä hän kysyy ja miten kysyy. Millaisiin asioihin kannatta kiinnittää huomiota. Hän helpottaa elämäsääsi ja tehtävääsi etsiä paras mahdollinen työntekijä. Rekrytoinnin lopputulos ja työnantajamielikuva ovat taatusti parempi, kun kaikki rekrytointiprosessin vaiheet ja toimenpiteet tulee tehtyä ja käytyä läpi. Tällöin myös hakukanavia on enemmän ja laajemmin käytössä hyvien hakijoiden tavoittamiseksi.

Rekrytointitutkimuksessa otettiin kantaa myös ikäsyrjintään, mutta palaan siihen aiheeseen toisella kertaa.


Antoisia ja onnistuneita rekrytointeja! Minua saa vetäistä hihasta tai lähettää viestiä, jos sinulla on tarvetta osaavalle ja luotettavalle kumppanille rekrytoinneissa!
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page