top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Esimiehen rooli korostuu nyt ja tulevaisuudessa

Esimiehet ovat monen murroksen edessä tänä päivänä. Hyvinvointi ja esimiestyö ovat organisaation tärkeitä johtamisen keinoja. Esimiehet omalla toiminnallaan viestivät yrityksen kulttuurista. Hyvinvoinnin kulttuuri tulisikin juurruttaa jokaiseen yritykseen osaksi yritysten työprosesseja. Pienillä asioilla pystytään tekemään paljon. Esimiehen tehtävänä on kannustaa, motivoida ja auttaa tiimiään sekä toimia työntekemisen mahdollistajana. Esimiehen pitäisi tunnistaa muutoksia ja odotuksia, joka ei olekaan aina ihan helppo tehtävä. Rekrytoinnissa tulee joskus esille tarvemäärityksessä, että vastaava tiimin johtaja ei ole ehtinyt organisaatioin muiden kiireiden takia ihan riittävästi miettimään henkilöstön odotuksia ja muutoksen tuomia vaatimuksia. Esimiehen parhaita ”työvälineitä” ovat henkilöstö. Miksi, siksi että ihmiset tekevät tuloksen. Kun esimies saa tiiminsä aidosti mukaan kehittämiseen, on hänen huomattavasti helpompi johtaa tiimiään. Tämä myös auttaa hyvinvoinnissa, ja saa koko porukan paremmin puhaltamaan yhteiseen hiileen. Keskusteluyhteydet toimivassa tiimissä ovat hyvin vuorovaikutteisia, ja konflikteja ei synny helposti, koska kaikki ovat tottuneet kuuntelemaan ja uskaltavat kommunikoida. Tiimi on tottunut, että asioita sanotaan ääneen eikä piilotella. Mikäli johtamismalli ei kannusta avoimuuteen ei ehkä uskalleta sanoa kaikkea ilman esimiehen aktivointia.


Hyvinvointia edistävää hyvää johtamista on hyvä pohtia niin korkeimmassa johdossa kuin esimiesten tasolla. En kokemuksestani voi sanoa, että on vain yksi ja ainoa johtamisen malli. Johtamista voidaan tehdä ja joudutaan tekemään eri tavalla organisaation toiminnasta johtuen. Varmaa on kuitenkin, että jos ei ole olemassa minkäänlaista varsinaista johtamismallia, jonka mukaan toimitaan, ovat tulokset heikompia. Esimiehen tehtävänä on jalkauttaa yrityksen tavoitteet tiimilleen ja tehdä niiden avulla toivottuja tuloksia. Esimies on siis todella paljon vartija, ja hänen tekemisensä on aina tulosten sekä hyvinvoinnin kannalta merkityksellistä.


Esimiehenä kannattaa tuntea itsensä, omat vahvuudet ja heikkoudet sekä oma vuorovaikutustyyli. Peilata omaa tekemistä tiimin kanssa ja kysellä avoimesti sekä aidosti heidän kokemuksiaan niin omasta johtamisesta kuin tekemisestä. Heikkouksia meillä jokaisella on, ja niitä voi kyllä yrittää korjata. Tärkeämpää on kuitenkin vahvistaa omia vahvuuksiaan esimiehenä ja sitä kautta kehittää omaa tekemistään. Esimiesten työnohjaus tai mentorointi on monesti erittäin merkityksellisessä roolissa yrityksessä ja auttaa esimiestä itseään jaksamaan sekä kehittymään paremmin. Aitous ja läsnäolo, minusta ne paistavat myös esimiehestä, joka on aidosti kiinnostunut tiimistään, tiimin hyvinvoinnista ja työnkehittämisestä. Tästä aiheesta voisin kirjoittaa paljonkin, koska se on hyvin lähellä sydäntäni, mutta lisää joskus toiste.


197 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page