top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Mitä hyvä henkilöstöstrategia pitää sisällään? 👀 👇

Nyt on uuden suunnittelun aika. Hyvin laadittu henkilöstöstrategia takaa yrityksen potentiaalin hyödyntämisen. Viime joulukuussa ja tammikuussa kirjoitin blogissani henkilöstötilinpäätöksen sekä henkilöstötuloslaskeman ja –taseen tekemisestä. Ne ovat hyviä työvälineitä henkilöstöstrategian suunnitteluun.


Hyödynnä vanhaa

Eikä välttämättä tarvitse rakentaa uutta, voi vain päivittää olemassa olevaa. Jos siis jo teit henkilöstötilinpäätöksen, niin saat sitä kautta tietoa, mihin kannattaa panostaa tänä vuonna. Halutessasi löydät aiemmat kirjoitukseni henkilöstötilinpäätöksen sekä henkilöstötuloslaskeman ja –taseen luomiseen liittyen täältä: https://www.calmen.fi/blog.


Mitä henkilöstöstrategia tarkoittaa?

Henkilöstöstrategia (HR-strategia) kuulostaa hienolta, mutta mitä se sitten oikeasti on? Minusta se on kaikessa yksinkertaisuudessaan liiketoiminnan kanssa tiiviissä yhteistyössä laadittu selkeä suunnitelma, jonka avulla liiketoiminnan tavoitteet toteutetaan sekä liiketoiminnalle asetettu päämäärä pyritään saavuttamaan. Ei siis mikään muusta liiketoiminnasta irrallaan oleva strategia.


Hyvä henkilöstöstrategia on osa tuloksentekoa 🎆 💲

Ei riitä, että myynti ja tuotanto ovat kunnossa, myös henkilöstön osalta on oltava suunnitelma. Jos esimerkiksi henkilöstön aika ei riitä ja osaaminen takkuaa, on hyvinkin mahdollista, ettei synny toivottua tulosta.


Henkilöstöstrategian avulla varaudutaan myös tulevaan tarpeeseen sekä voidaan ennakoida muuttuvia tilanteita. Muuttuvia tilanteita meille on tullut eteen mm. koronan ja Ukrainan sodan myötä. Muutos on jatkuvaa ja erilaisia muutoksia tulee aina olemaan, joten niihin olisi hyvä varautua myös henkilöstön osalta.


Yrityksen tuloksen tekemiseen voi vaikuttaa:

✔ asiakaskannan muuttuminen ja sen vaatima erilainen osaaminen

✔ avainhenkilöitä lähtee yrityksestä ennakoimatta syystä tai toisesta

✔ avainhenkilö tai henkilöitä lähestyy eläkeikää, eikä siihen ole varauduttu tai

✔ lainsäädännön muuttuminen.


Hyvin toteutettu ja tasapainotettu HR-strategia auttaa varautumaan ja suuntamaan voimavaroja oikein sekä tekemään tarvittaessa ratkaisuja ajoissa.


Henkilöstöstrategiaa tehdessäsi pysähdy miettimään tehdäänkö oikeita asioita? 🔍


✔ Tarvitaanko uutta osaamista, jotta kilpailussa pysytään mukana? Laadi pitkän tähtäimen suunnitelma ja mieti miten suunnitelma viedään käytäntöön?

✔ Tehdäänkö oikeita asioita tässä hetkessä?

✔ Jakautuvatko vastuut ja työt tasapuolisesti? Toimiiko yhteistyö ja onko meillä yhteiset toimivat pelisäännöt? Hyväksymmekö erilaisuuden ja kykenemmekö huomioimaan kasvavat yksilöllisyyden tarpeet.

✔ Mitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen? Onko meillä sopivat resurssit tuloksen ylläpitämiseen? Onko työmäärä pysynyt hallinnassa?

✔ Millainen on yrityksen tai organisaation tulevaisuuden menestyksen resepti? Kuinka hyödynnetään ja kehitetään henkilöstöä kilpailukyvyn lisäämiseksi?

✔ Kuinka ylläpidetään ja kehitetään työilmapiiriä ja työhyvinvointia henkilöstön pitämiseksi organisaatiossa sekä uusien hyvien työntekijöiden saamiseksi? Haastavina taloudellisina aikoina osaavat ja tuottavat työntekijät ovat avainasemassa.


Mitkä asiat kuuluvat toimivaan HR- strategiaan?

✔ Tiedetään mihin ollaan menossa ja miksi?  Eli strategia on menestymisen edellytys.

✔ Tarvittavan osaamisen kartoittaminen. Oikeat osaajat oikeille paikoille. Kuinka, mistä ja miten löydetään tarvittaessa lisää oikeita osaajia?

✔ Onko johtamisjärjestelmässä määritelty tapa toimia, kun tarvitaan uusia osaajia? Ohjataan ajattelemaan, että kaikissa rekrytoinneissa ajatellaan tulevaisuudessa yrityksen tarpeita eli uudet ihmiset palkataan yhtiöön eikä johonkin tiettyyn tehtävään. Tiedetään, kuinka rekrytoidaan osaajia tai siirrytään tehtävästä toiseen talon sisällä.

✔ Osaamisen kehittäminen. Mitä osaamista puuttuu, mitä tarvitaan lisää? Mitä osaamista ei mahdollisesti enää tarvita esimerkiksi automaation lisääntyessä ja kuinka lähdetään kehittämään? Kuinka lisätään jatkuvaa oppimista työpaikalla? Pärjäämmekö nykyisellä osaamisella seuraavat 5–10 vuotta?

✔ Palkitseminen ja suorituksen arviointi. Mistä ja miten palkitaan?

✔ Jatkuva oppinen. Henkilöstön ja johdon kehittäminen. Hyödynnetäänkö jo olemassa oleva henkilöstön potentiaali?

✔ Jatkuvuuden suunnittelu ja varmistaminen, millaista osaamista olemme mahdollisesti menettämässä esimerkiksi eläköitymisen kautta tai mahdollisesti kilpailijalle (tuuraajat, seuraajat, jatkajat, työpaikan vaihtajat)? Tehdään seuraajasuunnittelua.

✔ Muutostilanteiden johtamisen suunnittelu.

✔ Työskentelyolosuhteiden kehittäminen.

✔ Ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin tähtäävän toiminnan suunnittelu ja hyvinvoinnin kehittäminen.

✔ Työilmapiiriin vaikuttavien tekijöiden analysointi ja kehittäminen.

✔ Työvälineiden ja teknologian hyödyntäminen kilpailukyvyn lisäämiseksi.

✔ Työntekijöiden pitäminen organisaatiossa, kuinka ja millä keinoin?


Pelkkä strategian laatiminen ei riitä, se tulee myös toteuttaa 🧠 💡 ⏳ 📜 👌

Varmaa on, että hyvä HR-strategia poikii tuottavuutta. Mestariksi henkilöstö tulee hyvällä valmennuksella, ohjauksella, johtamisella, suunnitelmallisella tekemisellä, ihmisiä arvostavalla johtamisella ja yhteiseen onnistumiseen uskomalla. Hyvällä johtamisella ja strategialla yritys tekee huipputuloksen ja pärjää kilpailussa. Henkilöstö on yrityksen pelijoukkue, ja HR-strategian avulla joukkue johdetaan huipputuloksiin.

 

Strategisen henkilöstötyön painopiste

Strategisen henkilöstötyön painopiste on yrityksen tulevaisuuden kannalta tärkeissä päämäärisissä ja tavoitteissa eikä optatiivisessa tekemisessä, mutta tavoitteiden pitää olla riittävän konkreettisia, että ne pystytään toteuttamaan. Henkilöstöpolitiikka on joukko konkreettisia käytäntöjä yrityksen henkilöstöasioissa eli miten meillä toimitaan ja millaiset säännöt ohjaavat toimintaa.


Henkilöstöstrategia on suunnitelma, joka ohjaa yritystä pitkällä aikavälillä henkilöstöresurssien käytössä. Henkilöstöpolitiikka tukee ns. omalta osaltaan henkilöstöstrategian toteutumista. Henkilöstöstrategialla puolestaan tuetaan yrityksen liiketoimintaa tavoitteiden toteuttamisessa.

Henkilöstöstrategian laatiminen voi kuulostaa monimutkaiselta tehtävältä, mutta loppujen lopuksi tarvitsee vaan miettiä ja tehdä suunnitelma ja konkreettiset stepit arkipäiväiselle operatiiviselle tekemiselle työhyvinvointi näkökulma huomioiden, jolla asetettuihin tavoitteisiin päästään.

 

Joko yrityksessäsi on laadittu HR-strategia? Jos tarvitset, niin toimin mielelläni sinulle henkilöstöjohtamisen mentorina.


Uutena palveluna olemme luoneet yrittäjäkollega Tarja Pursiaisen kanssa Työyhteisön eväpaketin, josta voit valita tai voimme räätälöidä organisaatioosi sopivan koulutuksen tai valmennuksen joko johdolle tai esihenkilöille tai koko työyhteisölle. Kiinnostuiko? Minut löydät yv:llä, puhelimella, sähköpostitse tai www.calmen.fi verkkosivuston kautta.

 Mitä hyvä henkilöstöstrategia pitää sisällään?
Mitä hyvä henkilöstöstrategia pitää sisällään?

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page