top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Mitä työyhteisösovitteluprosessissa tapahtuu?

Työyhteisösovittelu on erittäin kustannustehokas keino ratkoa työyhteisön ristiriita- ja konfliktitilanteita. Ulkopuolinen työyhteisösovittelija ei lähde etsimään syyllisiä tilanteeseen vaan ratkomaan tilannetta osallistujien kesken. Sovittelussa etsitään tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja, jossa kaikilla osapuolilla on oikeus tulla ymmärretyksi ja huomioiduksi. Ratkaisua haetaan osallistujien kesken, jotta työyhteisö voi jatkaa työtään. Yhteisön jäsenet ovat itse parhaita asiantuntijoita ratkaisemaan tilanteen. On tärkeää, että sovittelija on puolueeton ja koetaan myös puolueettomaksi. Sovittelijan pitää pystyä ottamaan tilanne haltuun ilman minkäänlaisia ennakkokäsityksiä. Työyhteisösovittelija on kuin kapellimestari, joka ohjaa sovitteluprosessia, mutta sisällön siihen tuottavat sovittelun osapuolet.


Lähtiessäni tekemään työyhteisösovittelua kartoitan aina ensin tilanteen. Alkukartoitus on maksuton, ja sen perusteella päätetään kuinka prosessia lähdetään viemään eteenpäin. Tavoitteena on selvittää kuinka voin auttaa työyhteisöä ristiriitatilanteen ratkaisemisessa tai työrauhan palauttamisessa. Tämän jälkeen sovitaan toimeksiannosta ja siihen liittyvistä prosessin vaiheista.


Etenen sovitteluprosessissa yleensä seuraavien vaiheiden kautta:

· infotilaisuuden järjestäminen kaikille sovitteluun osallistujille

· yksilötapaamiset prosessiin osallistuville

· yhteistapaaminen kaikkien osallistujien kanssa

· sopimus osallistujien kesken, joka sisältää sovun oleelliset elementit

· seurantatilaisuus/-det, missä arvioidaan yhdessä kuinka hyvin sopimus on pitänyt. Miten toiminta on muuttunut ja onko vielä asioita joista olisi hyvä sopia tai tarvitaanko muita tukitoimia.


Sovitteluprosessin kesto on pitkälti kiinni tilanteesta, ja se voidaan analysoida alkukartoituksen aikana. Sovun rakentaminen ja työyhteisön työilmapiirin kehittäminen kaikkia innostavaksi on aina tavoitteena. Asioiden ratkettua ihmiset voivat käyttää energiansa työn tekemiseen ja yhdessä aikaansaamiseen. Olen rakentanut työyhteisösovitteluun selkeät paketit, jotka yleensä riittävät sovitteluprosessin läpiviemiseen. Näistä lisää verkkosivuillani.Ota yhteyttä, niin selvitetään kuinka voin auttaa työyhteisöänne työrauhan palauttamisessa.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page