top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Kuusi vinkkiä kuinka rekrytointistrategia viedään osaksi yrityksen strategiaa

1. Rekrytointi ei ole irrallinen "osa" organisaation strategiasta. Liiketoiminnalliset tavoitteet ohjaavat rekrytointia ja rekrytointistrategiaa. Tee ensin liiketoiminnalliset tavoitteet.


2. Laadi sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteet yritykselle. Pystytkö lyhyellä aikavälillä nykyisellä henkilöstöllä vastaamaan tarpeisiin? Pitkällä aikavälillä analysoi millaista osaamista ja henkilöstöä tarvitaan lisää, jotta pärjätään kilpailussa nyt ja tulevaisuudessa.


3. Henkilöstöjohtamisen kulttuuri vaikuttaa työnantajamielikuvaan. Työnantajamielikuva vaikuttaa osaajien halukkuuteen hakea organisaatioon töihin. Mitä voit tehdä nyt ja tulevaisuudessa työnantajamielikuvan kehittämiseksi. Erottuuko yritys arvoillaan ja visiollaan?


4. Ulkoistamisstrategia. Mitä tehdään omien resurssien kautta ja mitä halutaan, voidaan sekä tarvitaan ulkoistaa? Tämä on myös strateginen linjaus. Työtä voidaan myös ostaa ulkoistettuna, mutta on pohdittava, onko se riski yritykselle vai voidaanko sen kautta rakentaa strategista kilpailuetua. Mikäli osaamista on vaikea saada rekrytoitua yritykseen, voi ulkoistus olla toimiva keino ja toisinaan jopa ainoa keino.


5. Osaamistarpeen kartoittaminen ja määrittäminen. Halutaanko minkälaisia osaajia? Halutaanko säilyttää laaja ikärakenne ja sitä kautta erilaista osaamistasoa yritykselle. Halutaanko kokeneita osaajia vai nuoria uusia tulevia kykyjä. Millaista kokemusta ja osaamista asiakkaamme tarvitsevat?


6. Laadullinen kehittäminen. Henkilöstöjohtamisen strategia vaikuttaa työnantajamielikuvaan ja työhyvinvointiin sekä liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen. Kuinka pidämme osaajat yrityksessä ja tuemme nykyisen henkilöstön kehittymistä. Rakennamme työntekijöille uraputken joka antaa heille mahdollisuuden kehittyä ja kehittää työnsä laatua. Innostaa ja motivoida heitä.


Organisaation tulee ymmärtää omat tavoitteensa ja suhteuttaa ne henkilöstöpolitiikkaansa. Toteutuminen tapahtuu suunnitelmallisesti. Tänä päivänä osaajista kilpaillaan monella alalla, ja se vaatii jatkuvaa heräillä oloa yrityksiltä. Toisinaan osaajia ostetaan pois kilpailijoilta jo etukäteen. Toisinaan joudutaan rakentamaan osaamista palkkaamalla hyviä, motivoituneita henkilöitä, joille rakennetaan koulutus- ja uraputki kohti tarvetta. Voi tulla eteen tilanteita, että osaajia ei yksinkertaisesti ole riittävästi kentällä.


Kuten me kaikki tiedämme, motivoituneet ja hyvinvoivat työntekijät tekevät tulosta. Se on moneen kertaan todettu myös tutkimusten kautta. Pidetään siis hyvistä työntekijöistä hyvää huolta ja välitetään heistä aidosti. Välittämisellä on vaikutusta henkilöstökokemukseen ja työnantajakuvaan positiivisesti!


Onko sinun yrityksessäsi rekrytointistrategia jo laadittuna ja toteutetaanko sitä? Heräsikö sinulla kysymyksiä? Jos haluat vaihtaa ajatuksia aihepiiriin liittyen, niin ota rohkeasti vaan yhteyttä joko puhelimitse 044 5075523 tai sähköpostitse salme.kortelainen@calmen.fi tai WhatsAppin kautta!

309 katselukertaa1 kommentti

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

1件のコメント


Ilhaan Jama
Ilhaan Jama
2021年9月22日

Hei,


Osaatko kertoa mitä eroja on rekrytointi strategiassa yksityisellä ja julkisella sektorilla?

いいね!
bottom of page