top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Minä & yrittäjä & yritykseni - vastuullisuus

Viimeisen viikon aikana on nähty todella paljon esimerkkejä yritysten kokemasta vastuullisuudesta. Naapuristamme on maailmanlaajuinen yritysten joukkopako ollut meneillään viime päivinä. Yritykset haluavat toimia vastuullisesti, ja kokevat sen olevan mahdotonta nykyisessä tilanteessa. Tämä osoittaa vastuullisuuden merkityksen, koska toiminnan jatkaminen naapurissamme on niin suuri mainehaitta jo pelkästään yrityksille, että siitä ei haluta ottaa riskiä.


Myöskin taloudellisilta toiminnan edellytyksiltä on viety pohjaa. Yritykset ovat nimenomaan korostaneet vastuullisuuttaan tehdessään päätöksiä ja etteivät voi hyväksyä naapurimme toimintaa viimeisen kahden viikon aikana. Minäkin olen viimeisen viikon aikana miettinyt omaa ja yritykseni vastuullisuutta. Kuinka vastuullisuus on mukana minun työssäni, tekemisessäni ja yrityksessäni?

Minulle itselleni vastuullisuus on yksi toiminnan perusasioita. Olen aina kaikessa työssäni ja tehtävissäni halunnut toimia vastuullisesti. Joskus se ei tuota parasta mahdollista kannattavuutta, mutta omien arvojeni takia, en pysty toimimaan vastuullisuuden kustannuksella raha edellä. Vastuullisuus on numero yksi ja kannattavuus tulee hyvän työn tekemisen seurauksena. Minusta vastuullinen yritys kyllä erottuu ja yhteistyökumppanit sekä asiakkaat luottavat vastuullisesti toimivan yrityksen toimintaan.


Mitä vastuullisuus on minun työssäni

Rekrytoinneissa se tarkoittaa jo pelkästään sitä, että minun osani asiakasyrityksen työnantajakuvaan on merkityksellinen tehdessäni rekrytointia. Pyrin aina toimimaan yrityksen työnantajakuvaa edistävästi ja teen ehdotuksia myös siitä, kuinka yritys voi rekrytoinnin avulla vaikuttaa työnantajakuvaansa. Vastuullisuus tarkoittaa minulle yksilöllisyyttä eli jokainen toimeksianto toteutetaan asiakasyrityksen tarpeista, yksilöllisesti suunniteltuna sekä viedään eteenpäin yksilöllisen prosessin mukaisesti. Koen olevani yrityksen yhteistyökumppani, ja haluan auttaa heitä menestymään sekä tekemään oikeita ratkaisuja.


1. Rekrytoinnissa vastuullisuus lähtee osaamiskartoituksen jälkeen ilmoituksen laadinnasta. Ennen haun käynnistämistä rauhoitan tilanteen ja haastan rekrytoivan yrityksen rauhassa miettimään osaamis- ja tarvemäärittelyä ohjaten sekä käyden keskustelua rekrytoivan esimiehen kanssa. Ilmoituksen tulee olla totuudenmukainen, mahdollisimman konkreettinen ja antaa riittävän tarkka kuva hakijalle tehtävästä sekä odotuksista.


2. Yhteydenottoihin vastaaminen, on tärkeää. Vastaan kaikille hakijoille haun kaikissa eri vaiheissa. Yksikään hakija ei jää saamatta viestiäni tai yhteydenottoa. Tämä on mielestäni vastuullisuutta, ettei vain jätetä ihmisiä odottamaan että kiinnostuuko rekrytoija ilman mitään vastausta. Vastaan aina mahdollisimman pian jokaiseen hakemukseen.


3. Haastatteluissa en lähde juupas-eipäs leikkiin tai hakemalla hakemaan virheitä ihmisistä. Haastattelussa toimin vastuullisesti, pyrin tutustumaan ihmiseen kunnolla. Selvitän riittävästi hakijan taustoja ja hänen osaamistaan. Millainen hän on ihmisenä sekä kuinka hän soveltuisi haettavaan tehtävään ja tiimiin. Hakijan kysyessä kerron myös näkemykseni haettavaan tehtävään nähden hänen soveltuvuudestaan hänelle itselle. Hakijan halutessa ohjaan myös hakijaa millaisiin tehtäviin hänen kannattaa miettiä hakemista tai kuinka hän voi kehittää itseään seuraavalle tasolle.


4. Haastatteluissa pyrin positiiviseen vuorovaikutukseen haastateltavan kanssa. Pyrin luomaan rennon ja vastavuorotteisen keskusteluilmapiirin hakijan kanssa. Näin hakijan on helpompi olla oma itsensä ja hän myös saa positiivisen kokemuksen, joka lisää hänen omaa itsevarmuutta, siitäkin huolimatta että häntä ei valita. Kuulusteluilmapiirillä haastattelussa ei saada hyviä tuloksia aikaan.


5. Toimeksiantajayritykselle tämä tarkoittaa, että pyrin aina löytämään juuri oikeanlaisen ihmisen haettavaan tehtävään. Keskustelen avoimesti ja rehellisesti näkemyksistäni millainen ihminen parhaiten voisi soveltua heille. Tämä on myös tärkeä osa rekrytoijan vastuullisuutta, jotta valittavasta henkilöstä olisi mahdollisimman paljon oikeasti hyötyä, ja hän toisi oikeanlaista osaamista yritykselle. Vastaavasti tehtävään valittu hakija saa työpaikan, joka on hänelle mielekäs pidemmällä aikavälillä hänen oman kehittymisensä ja uransa/työn tekemisen kannalta. Kaikki hyötyvät.


6. Otan vastuullisuuden huomioon myös hinnoittelussani kantaen oman vastuuni oikean osaajan löytämiseksi (jota en avaa tässä julkaisussa), ja se näkyy yritykselle jo tarjouksessani. Mitä se tarkoittaa, sen tietävät ne, jotka ovat jo palveluitani käyttäneet.


7. Rekrytointiprosessin päätyttyä ilmoitan aina kaikille hakijoille, kun päätös ja valinta on tehty. Sekin on vastuullisuutta niin hakijaa kuin toimeksiantajaa kohtaan.


8. Teen rekrytoinnin jälkiseurantaa ja olen mielelläni myös myöhemmin yhteydessä yritykseen, kuullakseni kuinka rekrytointi on heidän mielestään onnistunut.


9. Hyville hakijoille kerron myös, jos tiedän yrityksiä/paikkoja mihin heidän kannattaisi laittaa vaikka avoin hakemus tai olla jatkossa yhteydessä. Lisäksi kysyn tietysti luvan, että saan jättää heidän tietonsa talteen, jos tulee heidän osaamiseensa soveltuva haku auki.

Tämä oli mielenkiintoista itselle, miettiä miten vastuullisuus näkyy omassa toiminnassani. Suosittelen kaikille muillekin pohtimaan. Antaa myös itselle paljon kun hieman perkailee omaa tekemistään.


Näin minä näen oman työni rekrytoijana vastuullisuuden osalta. Kuinka sinun työssäsi oma vastuullisuutesi konkreettisesti näkyy? Onneksi me suomalaiset olemme vastuullista kansaa, ja tämä näkyy tekemisissämme ihan ulkomaita myöten.21 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page