top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Vaikuttaako osaajapula sinun yritykseesi?

Osaamisen tarpeet muuttuvat koko ajan. Tämä on tullut esille myös koronan aiheuttamassa tilanteessa. Tänään tarvitsemme erityisesti omavaraistaloutemme huolehtimiseksi työntekijöitä maatalouteen ja terveydenhuollon alalle. Talouden tilanteen heikentyessä myös rekrytointeja on paljon jäädytetty. Tilanne kuitenkin muuttuu aivan varmasti jossain vaiheessa. Se mikä on mielenkiintoista mitä muutoksia tämän kevään tilanne tulee aiheuttamaan työelämän jäykkyyteen Suomessa. Meillä on ollut työnteko aika perinteistä, ja nyt uudenlaisia työn tekemisen malleja alkaa viritä. Osaammeko hyödyntää riittävästi näitä. Tuleeko niistä meille normaali arki koronan jälkeen.

Osaamisen tarpeita tilanne on muuttanut. Meillä on jo ollut pitkään haaste, että osaa henkilöstöstä on koulutettava heti kun he astuvat työelämään. Koulutus ei ole pystynyt tuottamaan ainakaan kaikille aloille riittävän valmiita työntekijöitä. On myös työpaikkoja, joita on vaan yksi laatuaan, joihin koulutuksella pystytään antamaan perusvalmiudet, mutta työ opitaan ja opetetaan käytännössä työpaikalla. Osaaminen myös vanhenee nopeammin tänä päivänä, joka tuo jatkuvia haasteita työnantajille osaamisen ylläpitämisessä. Työntekemiseen tarvitaan tulevaisuudessa myös paljon enemmän joustoa ja ne ihmiset, jotka putoavat osaamisen kelkasta tulisi saada vedettyä mukaan takaisin. Meillä ei näin pienenä kansana ole varaa menettää hyviä työntekijöitä vain sen takia, että he eivät itsenäisesti pysy kehityksessä mukana.


Yrityksen on otettava enemmän vastuuta osaamisensa kehittämisestä. On selvää, että yritys joka ei pidä huolta osaamisestaan, ei pysy kehityksessä mukana. Tämä edellyttää yritykseltä mietittyä HR-strategiaa. Osalla yrityksiä tämä on ja taas osalla ei. Rekrytoinnin ja sen suunnittelun tulisikin olla osa HR-strategiaa. Joudumme hylkäämään perinteisen ajattelumallin, että työntekijän on annettava meille. Meidän on myös annettava hänelle. Perinteinen HR-strategia on aika pitkälti lähtenyt liikenteeseen yrityksen henkilöstötarpeiden täyttämisestä. Tämä alkaa olla nyt historiaa. Tänä päivänä on yhä enenevässä määrin puhuttava yrityksen HR-strategiassa osaamistarpeiden täyttämisestä. Tämä on tulevaisuudessa monelle yritykselle ainut keino pärjätä kilpailussa. Tässäkin asiassa autan mielelläni yrityksiä tekemään suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä. Kerron ensiviikolla millainen ihminen kannattaa palkata.

28 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page