top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Haasteet rekrytointiprosessissa & vältä sudenkuopat🙏

Onnistunut rekrytointiprosessi on avain menestyvään työyhteisöön, mutta välillä rekrytointiprosessin läpivieminen ja hoitaminen hyvin, voi olla monelle työnantajalle haastavaa monestakin eri syystä. Epäonnistunut tai huonosti hoidettu rekrytointiprosessi voi johtaa virherekrytointiin, jota me kaikki haluamme välttää. Vältä sudenkuopat huomioimalla muutama alla lueteltu seikka.


1.      Älä hätiköi - tee ensin osaamisen ja tarpeen määrittely

Ota aikalisä ja pohdi aluksi tilannetta tarve- ja osaamismäärittelyn kautta. Palkkaisitko henkilön omille kirjoille, vai voisiko työn ostaa alihankintana?  Mikäli päädyt rekrytointiprosessin käynnistämiseen, ota hetki aikaa ja mieti tarvittava osaaminen tällä hetkellä ja muutama vuosi eteenpäin. Mieti rekrytoitko juuri samaan tehtävään uuden työntekijän vai onko järkevää muuttaa työtehtäviä? Mitä on se kriittinen osaaminen, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään? Pohdi vielä millaista persoonaa olet hakemassa? Entä millainen arvomaailma työntekijällä tulisi olla, että se on ”synkassa” yrityksesi arvojen ja tavan toimia kanssa.

 

2.      Suunnittele rekrytointiprosessi – pidä porukka tiiviinä.

Mieti henkilöt keiden on tarkoituksenmukaista osallistua rekrytointiprosessiin. Kaikki se aika minkä rekrytointiprosessiin osallistuvat työntekijät käyttävät siihen, on pois heidän tuottavasta työstään. Älä vaihda henkilöitä kesken rekrytointiprosessin, jos ei ole aivan pakko. Haastatteluiden ei ole tarkoitus olla kuulusteluita, vaan kahteen suuntaan tapahtuvaa keskustelua.

 

3.      Laadi aikataulu rekrytoinnin läpiviemiselle ja pidä siitä kiinni

Arvioi rekrytointiprosessiasi ja pyri yksinkertaistamaan sitä. Tee hakijalle helpoksi avoimen työpaikan hakeminen. Pidä haastattelut tehokkaina, ja anna selkeä aikataulu hakijoille. Liian pitkä ja monimutkainen rekrytointiprosessi voi johtaa pätevien hakijoiden menettämiseen kilpaileville yrityksille. Jos prosessi on liian hidas tai monivaiheinen, hakija saattaa menettää kiinnostuksensa ja etsiä muita mahdollisuuksia. Nopeat syövät hitaat.

 

4.      Panosta hakuilmoituksen laadintaan – säästät aikaa rekrytointiprosessissa

Laadi hakuilmoitus huolellisesti, niin että se puhuttelee juuri sellaisia hakijoista, joiden toivot tehtävää hakevan. Epämääräinen ja kaikkia ”syleilevä” hakuilmoitus johtaa valtavaan määrään hakemuksia. Pidä hakuilmoitus totuudenmukaisena ja tehtävää vastaavana sekä mahdollisimman konkreettisena. Jos tehtävään vaaditaan jokin tietty taito, niin tuo se esiin jo hakuilmoituksessa.  Lisäksi ilmoita hakuilmoituksessa jo palkka tai palkkahaitari ja mahdolliset työsuhde-edut. Julkaise hakuilmoitus niissä medioissa, joissa kohderyhmäsikin majailee.

 

5.      Pidä hakijat ajan tasalla koko rekrytointiprosessin ajan

Viesti avoimesti ja aktiivisesti hakijoiden kanssa. Ilmoita heille rekrytointiprosessin etenemisestä ja vastaa nopeasti hakijoiden kysymyksiin. Huono viestintä voi olla merkittävä este rekrytointiprosessissa. Jos hakijat eivät saa riittävästi tietoa etenemisestään tai jos he kokevat, ettei heitä arvosteta, he saattavat vetäytyä hakuprosessista. Arvosta hakijoita viestimälle heille koko rekrytointiprosessin ajan missä mennään. 

 

6.      Arvioi hakijoita & panosta haastatteluun & tarkista referenssit & soita nimetyille suosittelijoille

Arvioi hakijoiden sopivuutta tarpeeksi kriittisesti. Pyri selvittämään haastattelussa hakijaehdokkaan osaamista hakijalta, käytännön esimerkkien kautta. Esimerkiksi:

 

”Miten hakija on ratkaissut ihmisiin tai projekteihin liittyneitä ongelmatilanteita?” Pyydä hakijaa kertomaan hyvin sujuneesta projektista ja ei niin hyvin sujuneesta projektista. Pyydä hakijaa kuvailemaan tilanne ja tehtävä, millaisia toimenpiteitä hän teki, ja millainen lopputulos oli? Mitä hakija oppi projekteista ja miten hän voi soveltaa oppimaansa muihin projekteihin tai juttuihin.

 

Pelkästään ansioluettelon tai haastattelun perusteella ei välttämättä saada kattavaa kuvaa hakijan taidoista ja soveltuvuudesta tehtävään. Käytä lisäksi monipuolisia arviointimenetelmiä, harjoitustehtäviä ja referenssejä tai soveltuvuutta testaavia testejä, saadaksesi kokonaisvaltaisen kuvan hakijoiden osaamisesta.

 

Soita hakijaehdokkaan nimeämille suosittelijoille. Vertaa suosittelijan kanssa käytyyn keskusteluun hakijan ansioluetteloa. Suhtaudu ”tietyllä varauksella” suosittelijaan antamiin suositteluihin.


Ota haltuun onnistunut rekrytointiprosessi 🏆 ja säästä euroja 💰

Onnistunut rekrytointiprosessi vaatii huolellista suunnittelua ja panostamista. Välttämällä näitä yleisiä sudenkuoppia ja ottamalla käyttöön yllä lueteltuja käytäntöjä, voit parantaa mahdollisuuksiasi houkutella päteviä ja motivoituneita työntekijöitä yritykseesi.


Tee aluksi tarve- ja osaamiskartoitus, laadi houkutteleva työpaikkailmoitus, yksinkertaista rekrytointiprosessiasi, pidä avointa viestintää yllä hakijoiden kanssa ja arvioi hakijoiden sopivuutta huolellisesti. Näillä askelilla voit välttää yleisimmät haasteet rekrytointiprosessissa ja luoda menestyvän tiimin.


Jos koet rekrytointiprosessin läpiviemisen haasteelliseksi tai sinulla ei ole aikaa hoitaa rekrytointiprosessia itse, autan mielelläni. Tavoitat minut joko puhelimitse 044 5075523 tai sähköpostitse salme.kortelainen@calmen.fi tai WhatsAppin tai verkkosivujen kautta!


Millaisia mahdollisia haasteita sinulla on rekrytointiprosessin läpiviemisessä? Verkkosivuiltamme voit lukea lisää rekrytointiprosessiin liittyen esim. Haastattelu – mitä voit 😍 ja mitä et voi kysyä 😱 – vastuullisuus rekrytoinnissa! https://www.calmen.fi/post/henkil%C3%B6st%C3%B6tuloslaskelman-ja-taseenlaatimisenhy%C3%B6dyt 

 

Antoisia ja onnistuneita rekrytointeja! 🤗


Haasteet rekrytointiprosessissa & vältä sudenkuopat🙏
Haasteet rekrytointiprosessissa & vältä sudenkuopat🙏

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page