top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Lisää hyvinvointia työyhteisöön varhaisella välittämisellä 💪

Julkisuudessa käydään nyt paljon keskustelua sairauspoissaoloista ja mitä niiden vähentämiseksi voisimme tehdä? Tarve vähentää sairauspoissaoloja on tullut esille myös hallituksen ohjelmaan sisältyvistä kirjauksista. Keskustelu on käynyt välillä kiivaanakin, pitäisikö työntekijän omalla ilmoituksella voida olla poissa kolme ensimmäistä sairauslomapäivää? Vai tulisiko ensimmäinen sairauslomapäivä olla jo palkaton?

 

Pohdin Linkkarissa jo aikaisemmin; kaiken työn tekemisen perustana on luottamuksellinen suhde työnantajan ja työntekijän välillä. Onko parempi säätää lailla ensimmäinen sairauslomapäivä palkattomaksi, jotta saadaan väärinkäytöksiä vähennettyä vai olisiko jo aika siirtyä jo monessa suomalaisessa työyhteisössä olevaan malliin, jossa1-3 työpäivää voi olla poissa omalla ilmoituksella? Mallihan ei poista sitä tosiaisaa, että työntekijä ilmoittaa esihenkilölle poissaolostaan.

 

Aina ei kuitenkaan ole luottamuksellista suhdetta työntekijän ja esihenkilön välillä. Käymieni keskusteluiden perusteella varsinkin isommissa organisaatioissa on ilmennyt 1–3 päivän poissaoloja.  Moni esihenkilö myös kokee hankalana toistuvista sairauspoissaoloista keskustelun työntekijän kanssa. Entä etätyötä tekevien työkyvyn ylläpitäminen? Voisiko mm näihin asioihin apuna olla Varhaisen välittämisen mallin olemassaolo käytännössä?

 

Selvennetään toimintatapoja ja helpotetaan keskustelua hankalista asioista 🙅 🙆

Varhaisen välittämisen mallin avulla voidaan selventää työyhteisön käytänteitä sairauspoissaolojen suhteen. Miten työntekijä ja esihenkilö toimivat näissä tilanteissa. Varhaisen välittämisen toimintamallin tavoitteena on auttaa pitämään henkilöstö työ- ja toimintakykyisenä koko työuran ajan ja sen jälkeenkin. Mallissa on kyse välittämisestä ja työntekijän oikeudesta saada tarvittaessa tukea. Mallin tavoitteena on myös rohkaista ja auttaa jokaista työyhteisön jäsentä tuomaan ongelmatilanteet esille, jotta tilanteet voidaan selvittää ja ratkaista myönteisesti ajoissa.

 

Mallin mukainen toiminta hyödyttää molempia sekä työnantajaa että työntekijöitä ⚖️

Varhaisen välittämisen mallin tavoitteena on:

  • tukea tasavertaista kohtelua ja antaa työyhteisölle yhteiset pelisäännöt

  • esihenkilöllä on oikeus ja velvollisuus puuttua työntekijän työsuorituksen tai työkyvyn heikkenemiseen

  • auttaa esihenkilöä tunnistamaan työn sujumisessa ja työkyvyssä ilmeneviä ongelmia

  • lisätä ennaltaehkäisevää toimintaa ja käynnistää keskustelut varhaisessa vaiheessa ennen kuin tilanne muodostuu liian vaikeaksi ratkaista

  • lisääntynyt työhyvinvointi vähentää sairauspoissaoloista johtuvia kustannuksia ja lisää tuottavuutta

  • pitkän tähtäimen tavoitteena on varhaisen välittämisen mallin avulla lisätä työyhteisön työ- ja toimintakykyä.

 

Tunnistetaan mahdolliset työkyvyn heikkenemiset ja vaikeudet selviytyä työtehtävistä ajoissa ⏳

Tavallisimpia merkkejä työkyvyn mahdollisesta heikkenemisestä ovat vaikeudet selviytyä työtehtävistä ja pitkät tai lyhyet, usein toistuvat sairauspoissaolot. Työntekijän työkyvyn muutokset saattavat johtua muutoksista koko työpaikan tasolla, jolloin ratkaisua on etsittävä sieltä.

 

Työntekijät vastaavat kukin omalta osaltaan työilmapiiristä ja työyhteisön hyvinvoinnista, jolloin myös työyhteisön jäsen voi huolehtia yhteisön tilaan vaikuttavan asian esille ottamisesta asianomaisen työkaverin tai tämän esihenkilön kanssa.

 

Varhaisen välittämisen mallin avulla saadaan selkeitä toimintatapoja esihenkilöille ja kaikille työyhteisön jäsenille. Luotu malli auttaa myös muiden vaikeiden asioiden esille ottamisessa. 💜 Vai mitä mieltä olet?


Jos sinelle heräsi kysyttävää Varhaisen välittämisen mallista tai tarvitset apua sen luomisessa tai muissa HR-asioissa, niin ota yhteyttä!


PS. Olemme kehittäneet toisen yrittäjäkollegan kanssa yritysten avuksi ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi sekä kehittämiseksi valmennuksia, koulutuksia ja workshoppeja. Toteutusta voimme näiden palveluiden osalta räätälöidä juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivaksi eri moduuleistamme. 🥳 💯


Lisää hyvinvointia työyhteisöön varhaisella välittämisellä 💪
Lisää hyvinvointia työyhteisöön varhaisella välittämisellä 💪

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page