top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Hyvä työnantajabrändi auttaa osaajista kilpailtaessa!

Nykypäivänä, kun hyvistä tyypeistä ja osaajista kilpaillaan yritysten kesken, kannattaa työnantajabrändiin kiinnittää huomiota ja rakentaa sitä pitkäjänteisesti.

Hyvä työnantajabrändi houkuttelee hyviä osaajia ja hyvän työnantajabrändin omaava yritys löytää helpommin avoimiin positioihin osaavia tekijöitä.


Talossa jo työskentelevät hyvät tyypit pysyvät pidempään yrityksessä töissä, jos yrityksellä on hyvä brändi ja arki työpaikalla soljuu brändin mukaisesti. Parhaiden osaajien ja tyyppien avulla yritys myös menestyy ja tekee tulosta. Eli hyvän työnantajabrändin merkitys ei ole mikään pikku juttu. Hyvä työnantajabrändi on yksi yrityksen kilpailutekijä.


Millaisista asioista hyvä työnantajabrändi muodostuu?

Hyvä työnantajabrändi koostuu jokapäiväisistä arjen asioista ja tekemisestä työpaikoilla. Eli hyvä työnantaabrändi syntyy hyvästä työntekijäkokemuksesta. Työntekijät tekevät töitä työpaikalla ja rakentavat brändiä myös. Alla muutamia asioita mistä hyvä brändi mm muodostuu:


· Uuden työntekijän aloittaessa työnsä ensimmäisenä työpäivänään, hänen työvälineensä on jo valmiiksi hankittu ja perehdyttäminen suunniteltu. Perehdytys toteutetaan suunnitelman mukaan huolella ja uusi työntekijä sidotaan työyhteisön jäseneksi.

· Työntekijöitä kohdellaan työpaikalla arvostaen. Heidän tärkeytensä työpaikalla ymmärretään.

· Johtaminen on johdonmukaista, oikeudenmukaista sekä ennakoitavaa.

· Johto ja esihenkilöt ovat kiinnostuneita työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan.

· Työ on merkityksellistä ja siinä voi kehittyä.

· Työkulttuuri tukee työntekijän hyvinvointia, eikä lisää pahoinvointia.

· Palkka muodostuu osaamisen ja työn vaativuuden mukaan.

· Työpaikalla vallitsee avoin, keskusteleva, erilaisuuden sietävä kulttuuri, jossa asioita saa ideoida ja kyseenalaistaa eikä virheistä rangaista. Virheet otetaan hyvinä kokemuksina ”näin tätä ei ainakaan kannata tehdä.”


Listaa voisi jatkaa vielä …. Jos työntekijä voi työpaikallaan hyvin, niin hän yleensä suosittelee mielellään työpaikkaa ystävälleen tai tulleen. Monesti haastatteluissa kuulee sanottavan, hyvä työpaikka ja työyhteisö on sellainen, johon on mukava aamuisin tulla töihin.


Kiteytettynä työnantajabrändin rakentamisesta

Hyvä työnantaja brändi syntyy hyvästä työntekijäkokemuksesta. Yrityksen pitää haluta olla hyvä työnantaja ja toimia sen mukaisesti. Työnantajabrändin pitää olla aina totta. Yritys ei voi rakentaa erilaista kuvaa tai sellaista kuvaa, joka ei ole totta ja jota yrityksen työntekijät eivät tunnista.


Työnantajabrändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, jossa tulokset syntyvät viiveellä. Eli varaudu olemaan kärsivällinen ja tee työtä systemaattisesti, äläkä odota pikavoittoja.


Työnantajabrändin pitää olla johdolle tärkeä asia, jotta työnantajabrändin rakentaminen onnistuu. Työnantajabrändin rakentamisella pitää olla selkeät tavoitteet ja mittarit. Älä luota mutu kuvaan työnantajana yrityksestäsi, vaan selvitä millainen se oikeasti on sekä lähde rakentamaan työnantajakuvaa haluamaasi suuntaan.


Työyhteisön rakentavat aina työntekijät. He sanovat ja tekevät asioita. He ovat avainasemassa työnantajabrändin rakentamisessa. Anna siis heidän loistaa ja rakentaa yrityksen työnantajabrändiä. He ovat yrityksesi käyntikortti niin ”hyvässä kuin pahassakin”!
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Kommentare


bottom of page