top of page
  • Writer's picturesalmekortelainen

Kolme tärkeintä asiaa kun ostat suorahakukonsultin

Yrityksen johdolle, joka miettii rekrytointia, suosittelen aina myös suorahaun käynnistämistä. Varsinkin jos aiemmin on huomattu, että hakijoiden joukossa on vain vähän oikeasti potentiaalia, tukee suorahaku aina perinteistä hakua. Nämä eivät poissulje toisiaan. Niitä voidaan käyttää hyvin myös toisiaan tukevina. Kannattaa muistaa, että suorahaku kannattaa ulkoistaa osaajalle, jos haluat säästää aikaasi. Suorahaku voi parhaimmillaan tuottaa nopeastikin tuloksia ja uuden työntekijän.


Nämä kolme asiaa ovat kaikkein kriittisimmät ostaessasi konsultin:

1. Konsultti tuntee toimialan tai tutustuu siihen sekä yritykseesi kunnolla. Perehtyy yrityksen kulttuuriin sekä toimintaan. Tutustuu haettavaan tehtävään ja ymmärtää millaista osaamista yritykseen tarvitaan sekä millaiseen työympäristöön henkilöä haetaan. Kun konsultille annetaan rehellinen ja riittävä kuva tilanteesta, vaikuttaa se myös haun onnistumiseen.


2. Selvitä tekeehän suorahakua tekevä konsultti itse varsinaisen työn, eikä vaan myyntityötä. Selvitä lisäksi, kuinka suorahakua tekevä konsultti mittaa omaa työtään, sillä hakujen onnistumista voidaan myös mitata. Kuinka suuren osan toimeksiannoista konsultti on ratkaissut. Mikä on hakujen onnistumisprosentti? Kuinka hyvin ja laadukkaasti rekrytointeja ja suorahakuja tekevä yritys hoitaa haut, voi tiedustella yritykseltä. Työskenteleekö valittu osaaja vielä vuoden kuluttua yrityksessä? Mitä hakijat kertovat yrityksen tavasta tehdä hakuja ja miten hakijoita on kohdeltu prosessin aikana?


3. Konsultti on asiakkaansa eli yrityksesi edustaja. Kuinka konsultti hoitaa hakuprosessin ja pitää yllä yrityksesi työnantajakuvaa? Hyvä suorahakuja ja rekrytointeja tekevä konsultti pitää sekä suorahaun että suorarekrytoinnin aikana myös hakijat ajan tasalla hakuprosessissa, sillä hakuprosessi voi joskus olla hyvinkin pitkä ja henkisesti kuormittava hakijoille. Hakijoiden huomioiminen ja ajan tasalla pitäminen koko prosessin ajan lisää yrityksesi positiivista työnantajakuvaa.


Suorahakua tehdessäni minun, aina konsultin, tehtäväni on tutustua, perehtyä ja sisäistää yrityksen liiketoimintamalli, kulttuuri sekä toiminta. Minun tehtäväni on perehtyä tehtävään ja ymmärtää sen vaatimukset sekä millainen ihminen on paras kyseiseen tehtävään. Tämän varmistan käymällä keskusteluja rekrytoivan esimiehen ja mahdollisten tulevien kollegoiden kanssa tavoitteista ja toiveista, ennen haun aloittamista. Tämän jälkeen etsin ja tarjoilen asiakasyritykselle työntekijän, jota he tarvitsevat.


Mittaan ja olen aina mitannut työtäni. Kaikkein tärkein mittarini on ollut löytää oikea ihminen, ja niin että sekä työntekijä että yritys hyötyvät toisistaan parhaalla mahdollisella tavalla mahdollisimman pitkään. He kasvavat ja kehittyvät yhdessä tehtävän myötä. Paras osaaja ja hyvä tekijä edistää myös yrityksen imagoa ja osaamista pitkällä tähtäyksellä. Hän antaa osansa yrityksen kilpailukyvyn kehittymiseen ja tuo näin kilpailuetua. Pidän myös erittäin tärkeänä koko prosessin ajan positiivisen työnantajamielikuvan yllä pitämistä. Hyvä konsultti ja yritys löytävät kyllä tekijät, vaikka se toisinaan voi viedä vähän aikaakin.


Suorahaku antaa asiakkaille ja työntekijöille mahdollisuuksia, valinnanvaraa ja myös niitä edellisellä viikolla kertomiani passiivisia hakijoita, jotka eivät hae julkisen haun kautta.

Tärkeintä on tietää, mitä ollaan hakemassa ja miksi, mitä rekrytoinnin jälkeen yrityksessä pitäisi tapahtua seuraavana vuonna ja viiden vuoden kuluttua? Parhaan tuloksen saadakseen yritys joutuu tekemään valintaa konsultista, ja miettimään kuka olisi heidän kannaltaan paras kumppani tekemään suorahakua. Voit selvittää ennakkoon konsultin taustat keskusteluin ja haastattelemalla mahdollisia referenssejä. Näin saat selville selville toiminnan laadun, takuut ja toiminnan eettiset pelisäännöt.


Rekrytoinnissa ja suorahaussa esimies ei voi kuitenkaan ulkoistaa esimiesvastuutaan konsultille. Lopputuloksen kannalta on merkityksellistä, että esimies on tiiviisti mukana prosessissa ja tekee prosessin lopussa itsenäisen päätöksen valinnan suhteen konsultin suosituksia kuunnellen. Tiiviillä yhteistyöllä saavutetaan paras lopputulos.


10 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page